Doktor | 2015. július. 14. 15:16
pic_1331034949_261

A szexualitás és a világvallások

A világvallások ősidők óta az emberiség fontos kérdéseivel foglalkoznak: „Mi, emberek  voltaképpen kik is vagyunk?!„ „Miért, és mi történik velünk, van-e folytatás  a halál után?!” „Van-e élet a halál előtt?” és hasonlók.

Nyilván egy olyan izgalmas téma, mint a SZEX mellett sem mehettek el szótlanul. A szerelmet számos vallásban valamiféle misztériumnak, a szentséggel kapcsolatban álló dolognak tekintik.Rövid összefoglalónk a főbb, nem-keresztény világvallások szexualitásról vallott elveiről:
Hinduk
Az indiaiak többségének vallása nem tekinthető egységesnek, rengeteg irányzat, azon belül is tenger sok szekta, felekezet található. A szexualitásról vallott felfogásuk igen változatos, egyfelől már az ókorban részletes szexkönyvet írtak (ez a híres Káma Szutra), másfelől Indiában a mai napig szigorú és prűd törvények érvényesülnek (főleg a nőkkel szemben).
A hinduk a szexet szent dolognak tartják, és az istenség férfi és női princípiumának egyesülését látják benne megvalósulni. Ezen alapul a nálunk is népszerűvé váló tantra.Ennek jóval kevésbé pozitív aspektusa, hogy egészen a XX. század közepéig létezett egyes irányzatokban a „szent” prostitúció, gyakran gyereklányokat kényszerítettek „papnőnek” hogy a „szent közösülést” megvalósítsák a bárhonnan jött, szexre és spiritualitásra éhes „zarándokokkal”.
A sírig tartó szerelem gondolatának elég durva, szó szerinti értelmezése, hogy a megözvegyült nőket is elégették a férjük halotti máglyáján (fordított esetben a férfiakat viszont nem…),  amíg – az Indiát amúgy eléggé fölfejlesztő –  brit hódítók be nem tiltották e szokást az emberáldozattal együtt. Általában az indiai valláskozmosz nagyon összetett, magas röptű filozófia az egyik oldalon, míg a másik oldalon bizarr kultuszok néhány faluval odébb…
A hinduk fontosnak tartják a családot, elutasítják az abortuszt (szerintük rossz karmát hoz, hiszen emberölés), a homoszexualitáshoz való hozzáállásukban hajlamosak a melegeket egy külön, sajátos szabályokkal bíró „harmadik nemnek”  tekinteni.

Buddhizmus

Small Buddha StatuetteE vallást a történelmi Gautama Sziddhártha herceg (Kr. e. 560-480) alapította Indiában.
Lényege: „az egész lét szenvedés,  így bármi, ami a reinkarnációkon átívelő léthez köt, szintén szenvedés”. A szenvedésből való kiút a buddhizmus szerint az a fölismerés, hogy az én csak illúzió. A megszabadulás lényege a vágyakról való lemondás, amely így elvezet a teljes kialváshoz (Nirvána), a szenvedéssel teli reinkarnáció megszűnéséhez.
pic_1331037358_698
Alapállásából következően az eredeti buddhizmus nem értékelte a szexualitást túl sokra, de a laikusoknak természetesen megengedi az élvezetes szexet. A buddhizmus a hívek számára tiltja a házasságtörést, és különösen a dél-ázsiai buddhizmus a homoszexualitást szintén olyan tényezőnek tekinti, amelyik a rossz újjászületésbe visz. Az abortuszt a hagyományhű déli buddhizmus élesen elutasítja, a kelet-ázsiai (pl. japán) buddhizmusban külön szertartások és templomok vannak az abortált gyermek szellemének megnyugtatására.

A buddhizmus harmadik, legkisebb irányzatában, a „gyémánt szekér” buddhizmusban megjelent a szexualitás szentnek tekintése, ez lehet magasröptűen szellemi gondolat , mint a tibeti buddhizmusban, ahol nagy hangsúlyt tesznek a szexuális tisztaságra, de el is tudott fajulni, mint Nepálban, ahol a népi változatban orgia jellegű szertartások keveréke lett.
A nyugatosított, viccesen „Pepsi light buddhizmusnak” nevezett irányzatok képviselői gyakran igazodnak azon nyugati országok közvéleményéhez, ahol tevékenykednek, és hajlamosak azt mondani, amit hallgatóságuk elvár.

Iszlám

pic_1336376536_744Az iszlám lényege az „odaadás”, a hívő (muszlim) teljesen meghajlik Allah akarata előtt, aki az egyetlen Úr, Ő a fény és az értelem. Az iszlám fölfogás szerint „Allah a történelem során rengeteg prófétát küldött (mint Mózes, Jézus), akik mind az igazságot hirdették, azonban  az emberek ezt eltorzították, ezért  a próféták pecsétje, Mohamed állította helyre  a teljes kinyilatkoztatást”. A Koránban leírtak szerintük Isten szavai, az égben fölírt ősírásból származnak. Az iszlám parancsai tehát kötelezőek és isteni eredetűek.
Az iszlám ismert a szexről szóló szigorú előírásairól és a nők lefátyolozásáról. Az iszlám számára ezek nem öncélú törvények, hanem a családot és az egyént védik a bomlasztó tendenciáktól. Különösen súlyos bűnnek számít a házasságtörés és a (férfi) homoszexualitás (vannak iszlám országok, ahol ezekért ma is halálbüntetés jár, amit gyakran megkövezéssel hajtanak végre).
Az iszlám a szex örömét fontos ajándéknak tartja házasságban, amit Allahtól kaptunk, a házasságon belül kegyes cselekvés, és gyermek foganása a nőre nézve érdemszerző, de nem tulajdonít a szexualitásnak kimondott szentségi jelleget.

“Mikor egy férfi hitvesére néz, s az visszanéz
reá, Allah kegyelemmel tekint le
rájuk. Mikor megfogják egymás kezét,
bűneik ujjaik között távoznak. mikor
együtt hálnak, angyalok állják körül
őket a földtől a mennyboltig. A kéj és
a vágy olyan szépek, mint a hegyek. Ha
a feleség viselős lesz, jutalma annyi, mint
a böjté, az imáé és a szent háborúé
(együtt).”

Szexuális technikák: az iszlám világban hagyományosan nagy becsben tartják az előjátékot, híres az „Illatos kert” című középkori szexet oktató könyv. De az orális szexet rituálisan tisztátalannak tekinti a többség. Az iszlám megengedő a fogamzásgátlással szemben, de erősen ellenzi az abortuszt.
Többnejűség: lehetségesnek tekinti, de nem ajánlja. Az egyik legnagyobb tekintélyű muszlim központ, a kairói Al-Azhar világosan leszögezte: „az ember csak annyi feleséget tartson, akinek mindent meg is tud adni”, ez voltaképpen az egynejűség melletti érv, mert lehetetlen egynél több nőnek minden érzelmi szükségletet kielégíteni.

Zsidó vallás

pic_1331035042_719Az ortodox zsidó vallás szexről alkotott fölfogása sokban közös a belőle kinőtt kereszténységgel, a szexualitást az emberiség eredeti ajándékai egyikének tekinti. A szexualitás intim és szép volta ezen túl a zsidóságban (és a kereszténységben is) Isten, és az ő népe kapcsolatát is szimbolizálja, olyan, mint egy Istenre mutató útjelző tábla. A zsidóság mindig igen józanul állt a szexhez, és azt mind gyakorlati okból, mind szentségi szimbolikája miatt nagyon fontosnak tartotta.

A szombati vallásos pihenőnaphoz is hagyományosan hozzátartozik a házastársi intim együttlét. Viszont pont ezért elutasító a házasságon kívüli szexszel szemben, és az abortuszt nem engedi. A fogamzásgátlással szemben az ortodox irányzatú zsidók elutasítóak, mert a gyermeket az Úr ajándékának tekintik.

Szexuális technikák: A házasságon belül a havi vérzés időszaka tisztátalannak számít, akkor tartózkodni kell a nemi élettől. A házaspár tagjai közti orális szexet is elfogadja előjátékként, ha nem vezet magömléshez, viszont az önkielégítést ellenzi.
A homoszexualitást, vagy az állatokkal való közösülést a teremtés rendje elleni lázadásnak tartja, és nem tolerálja. A homoszexuális érzelmű ortodox zsidóknak az önmegtartóztatást ajánlja.
A nem-ortodox zsidó irányzatok általában jóval „lazábbak” a szexualitást illető kérdésekben.

“Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál…” (Biblia, Énekek éneke)