Doktor | 2015. július. 14. 15:18
pic_1344756616_126

A történelem leghíresebb szeretői

Kleopátra

A kelet buja királynője a történelem egyik leghíresebb szeretője, aki két derék rómait is könnyedén az ujja köré csavart. Julius Cézártól állítása szerint gyermeke is született, azonban az utókorra Antonius-szal folytatott lángoló viszonya volt nagyobb hatással. A tragikus szerelem, ami végül a kígyók közé hajtotta, számos művészt megihletett.pic_1344756438_357Don Juan
Egy XIV. századbeli spanyol monda hőse; a veszedelmes, vakmerő nőcsábító mintaképe; a gyönyör határtalan élvezőinek képviselője, ki sem a föld, sem az ég, sem a pokol hatalmasaitól vissza nem retten, ha gyönyör-vágyainak kielégítéséről van szó, és kit korlátlan érzékisége, féktelen kéjhajhászata – a monda szerint – számtalan bün, gyilkosság elkövetésére visz, mig végre lelke az ördög birtokába, a pokolba jut.
A költészetnek és szinpadnak egyik legkedveltebb alakja.
A róla szóló monda hazája a forró éghajlatu Andalúzia, keletkezése idejét majd Kegyetlen Péter, majd V. Károly idejébe teszik.
E monda szerint a Sevillában lakó D. Tenorio számtalan egyéb gaztette után el akarja csábítani és meg akarja becsteleníteni az Ulloa-nemzetségből származó sevillai kormányzónak leányát, az ifju, szép Giraldát. Giralda atyját, ki őt e tettében megakadályozza, párbajban megöli, s midőn egy izben a temetőben jár, a kormányzó sirja fölé emelt kőszobrot vakmerő elbizakodottsággal magához hivja vacsorára.
A kőszobor-vendég megjelenik és D-t a pokolnak adja át. Később e monda szálai egy más mondának, vagy helyesebben legendának szálaival szövődtek össze, amelynek hőse egy hasonló nevü kéjenc, Juan de Marana, ki állítólag az ördöggel szövetkezett, ugyancsak buja életet élt, apácákat csábított el stb., de öregkorában megtért és mint szerzetes halt meg.pic_1344756780_739Agnes Sorel
VI. Károly francia király szeretője. Fiatalsága és szépsége révén Agnes nagyon hamar magára vonta VII. Károly francia király figyelmét. Franciaország királyát a Bourges-vidék kis királyának nevezték, szinte csak dauphin volt, nem is király. Nem volt vagyona, nem volt sem szép férfi, sem túl intelligens ember. Apja az őrült VI. Károly király, anyja Bajor Izabella (Isabeau de Bavière), akinek mértéktelen falánkságát feljegyezték a kortársak. Ennek valószínű oka a kielégítetlen szexuális étvágy lehetett, amelyet férje, éppen őrültsége miatt, nem tudott kielégíteni. VII. Károly király élete végéig szenvedett az apjától örökölt betegségtől. Pierre de Brézé, Anjou, Poitou és Normandia kegyura (grand-sénéchal), Károly támasza és bizalmasa észrevette ura érdeklődését az udvarhoz érkezett új jövevény iránt, és Agnèst úgy mutatta be Károlynak, mint a királyság legszebb asszonyát. Agnès rangja igen gyorsan emelkedett. Lotaringiai Izabella királyné egyszerű udvarhölgye már 1444-ben megkapta a királyság első szolgálattevő hölgyének rangját. Ez a királyi udvartartás legmagasabb méltóságát jelentette. Hivatalosan ő lett a Mária királyné  személye körüli első szolgálattevő főudvarhölgy. Megkapta a hivatalos kegyencnői címet, ami újdonságnak számított, mert a francia királyok szeretőinek mindeddig diszkréten a háttérben kellett maradniuk.pic_1344756974_214Báthory Erzsébet
Erzsébet 1560-ban született a híres Báthory család sarjaként. Már férje, Nádasdy Ferenc gróf életében is furcsa mendemondák terjengtek róla, ezek szerint okkult tudományokkal foglalkozott és szolgálókat kínzott. Férje halála után állítólag az öregedéstől félve még gátlástalanabbá vált. A legenda szerint, amikor megütött egy haját fésülés közben meghúzó lányt, annak vére a kezére fröccsent, és úgy érezte, szebb lett a bőre. Azt hitte, megtalálta az örök fiatalság titkát, így a lányt megölte, és megfürdött a vérében. Ettől kezdve nem volt megállás: birtokán összefogdostatta a szüzeket, akiket különféle kegyetlen kínzásoknak vetett alá, majd lábuknál fogva felakasztotta őket, és vérüket vette. Elfogásáig állítólag hatszáznál is több áldozat vére tapadt a kezéhez.
Az asszonyt 1610 végén tartóztatta le személyes ellensége, Thurzó György nádor. Eljárást indítottak ellene, amelynek során komornái és cselédei a kínvallatás hatására beismerő vallomást tettek. Őket lefejezték, majd testüket máglyán elégették. A gazdag és befolyásos családból származó Báthory Erzsébetet pedig per és ítélet nélkül a csejtei várban befalazva tartották fogva. Itt is halt meg elborult elmével 1614-ben, 54 évesen.

pic_1344757029_376Madame de Pompadour
XV. Lajos szeretője. 1745 februárjában meghívják a király fiának házassága alkalmából rendezett maszkabálba. Az udvaroncok jóváhagyásával kurtizánként mutatkozik a még előző szeretőjét,Châteauroux hercegnőt gyászoló XV. Lajos előtt, akinek rögtön felkelti érdeklődését. Márciusban már gyakori vendég Versailles-ban mint a király hivatalos szeretője. Júliusban a király megajándékozza a Pompadour márkinője címmel és szeptember 14-én hivatalosan is bemutatják az udvarnál.
Befolyásos szerepet tölt be az udvarban, beleszólhat az államügyekbe és a külügyekbe is, valamint a művészet és tudomány bőkezű pártfogója. Neki tulajdonítják az 1755-ös francia–osztrák szövetség megkötését is. Nehezen őrizte meg helyét a király szívében, folyamatos intrikáknak volt kitéve (például Marie-Louise O’Murphy részéről); elhíresült az udvarban, hogy frigid, a vád azonban valószínűleg alaptalan volt. Egészsége folyamatosan romlott, már a csodatévő krémek és az ólmos púder sem segített. XV. Lajos törvényes gyermekei, különösen egyetlen fia, a trónörökös folyton a grófnő ellen intrikált, mivel féltékenyen figyelte testvéreivel együtt, ahogy apjuk egyre jobban belehabarodik az asszonyba, ráadásul nő létére még az ország kormányzásába is beleszólást engedett neki az uralkodó. Állítólag a dauphin egyszer még fel is bérelt valakit az udvarnál, nevezetesen Madame de Pompadour kuzinját, Elizabet-et, hogy mérgezze meg az éppen akkor várandós grófnőt. (A gyermek édesapja a király volt.) A mérgezés következtében az asszony sajnos elvetélt, s amikor Lajos rájött, hogy fia volt a cselekmény felbujtója, dühösen megszidta a trónörököst, Elizabet-et pedig börtönbe záratta. A márkinő 1764-ben ágynak esett, és 2–3 héten át tartó súlyos betegeskedés után áprilisban meghalt. A király hamar kiheverte elvesztését, ebben új szeretője,Madame du Barry segített neki.

Giovanni Giacomo Casanova
A híres hódító kalandos élete során megfordult Európa jelentős városaiban, többek közt Magyarországon is. Anyja színésznő volt. Mivel effajta származását élete során gyakorta nem lett volna szerencsés felfedni, később családfát hamisított magának, mely késő középkori spanyol ősökig nyúlt vissza.  A társasági életbe egy velencei nemes vezette be, aki mind anyagi, mind szellemi gyarapodását támogatta. Ennek a kapcsolatnak akkor szakadt vége, mikor Casanova elszerette a patrícius feleségét. Botrányos életvitele miatt a velencei hatóságok szabadságvesztésre ítélték. A vádak között szerepelt a hamis kártyázás, a vallástalanság és a fekete mágia is. Az Ólomkamrákba zárták, de sikerült megszöknie. Ezután Párizsban élt, itt ő szervezte meg a királyi lottót, mely jelentős anyagi jólétet hozott neki. Később az élet visszasodorta Velencébe, ahol immár az inkvizíció oldalán kémkedett. Élete végén Csehországban, a Wallenstein grófok Dux kastélyának könyvtárában dolgozott – ekkoriban felvett nevet, a Seingalt használta, hogy ne ismerjék fel. Itt írta meg – valóságtartalmát tekintve kétes – emlékiratait, melyben azt állítja, élete során több, mint száz nővel volt intim kapcsolata.

pic_1344757453_387Lola Montez
Lola Montez (születési neve: Gilbert Eliza Rozanna) (Limerick, 1818. június 23. vagy Grange, Sligo megye 1821. február 17. – New York, 1861. január 17.) ír származású spanyol táncosnő, színésznő, kurtizán, I. Lajos bajor király szeretője. Édesanyja mindössze 15 éves volt, amikor világra hozta, így nem csoda, hogy a hányatott sorsú Lola mindössze 16 évesen szegődött kurtizánnak. A 19. századi híres prostituált többek között Liszt Ferenc szeretője volt, később a házaséletbe is belekóstolt, de hamarosan újra a színpadon kötött ki, táncosnőként.

pic_1344757535_192Katherine Hepburn
Katherine Hepburn 1942-ben egy forgatás során találkozott Spencer Tracyvel és hamarosan szerelem is szövődött köztük. Kapcsolatuk 25 éven át tartott, azonban viszonyukat mindvégig igyekeztek titokban tartani, ugyanis Spencer Tracy mindeközben házasságban élt. Sosem vált el feleségétől, de igaz szerelme Katherine Hepburn volt.

pic_1344757641_651Camilla Parker Bowles
Camilla az élő bizonyíték rá, hogy az uralkodóknak nem csak a múltban voltak szerelmi afférjai. Károly herceg házassága előtt és azalatt is meglehetősen intim viszonyt ápolt a hölggyel, ám viszonyukat mindvégig meglehetősen diszkréten kezelték, míg Diana hercegnő halála után, 2005-ben immár ő maga lett az új hercegnő.