Doktor | 2015. május. 27. 08:54
Woman Rubbing Noses with Puppy

Empatikus ebek

A Londoni Egyetem kutatói szerint a kutyák kifejezetten empatikusan viselkednek a szomorú és elkeseredett emberekkel. Az egyetem pszichológiai tanszékének két munkatársa, Dr. Deborah Custance és Jennifer Mayer vizsgálták a kutyák reakcióit különböző érzelmi állapotokra.

A kísérletet 18 különböző korú és fajtájú kutya részvételével végezték. A kutyákat bevezették egy szobába, ahol a gazdájuk vagy egy számukra ismeretlen személy 20 másodpercig sírt, hümmögött, vagy egy másik emberrel beszélgetett. A kutyák mindig egyfajta empátiával viseltettek a síró emberek iránt: sokkal több kutya nézte és érintette meg a síró embereket, mint a hümmögőket, a beszélgetők iránt pedig semmilyen érdeklődést nem mutattak. A kutyák nagy része alázatosan és vigasztalóan közelítette meg a síró embereket.
Az a tény, hogy a kutyák képesek voltak különbséget tenni a hümmögés és sírás között, mutatja, hogy a síró emberrel tanúsított viselkedésüket nemcsak a kíváncsiság vezérelte.A kísérletben részt vett kutyák minden esetben reagáltak a sírásra, függetlenül attól, hogy a síró személy a gazdájuk volt, vagy egy ismeretlen. A kutyák a síró ember érzelmi reakciójára válaszolnak, ami empatikus viselkedést feltételez.

Forrás: Mindennapi pszichológia