Doktor | 2015. július. 14. 15:19
pic_1357642678_427

HIV és Afrika I. rész

HIV és Afrika I. rész

Az AIDS betegséget 1981-ben írták le, magát a kórokozót, a HIV vírust 1983-ban… Két rövid történettel mutatjuk be, hogyan zajlott a HIV első évszázada, amikor még nem is tudtak róla.

Az eredet

1900 körül, valahol a kongói őserdő nyugati végén, a Szanga folyónál.
„…az öreg hím majom a fán gubbasztott. Kétségkívül jól fejlett állat volt, de ez most nem vigasztalta, mert baljós sejtelme támadt… mintha gyanús neszeket hallana…  a csimpánzfalka többi tagja előbb megpróbált vele a szokás szerint tetvészkedni, vagy bevonni őt egy közös vadászatba, azonban látták, hogy ez most nem megy. Az öreg feszülten figyelt.
Egyszer csak rémült visítás tört elő a csimpánztorkokból, ahogy nyílvesszők csapódtak be az ágakba, majd az egyiküket el is találták. A majomcsapat kétségbeesetten menekülni kezdett. A nagy hím is próbálta menteni az életét, ahogy csak bírta. Minden erejét összeszedve meglepően fürgének,  és  – ha csak  egy percre is – de  újra fiatalnak tűnt, ám elvétette az ugrást, és lezuhant egy bokorba, amikor egy lándzsa csapódott a mellkasába, és az öreg majom szájából  dőlt a vér.

Megvan a másik majom is – gondolta a falusi vadász elégedetten, – végre ehetünk. Ám amikor a zsákmányához ért, a halottnak hitt öreg majom utolsó erejét összeszedve, véres pofájával jó nagyot harapott a lábszárába… a vadász azonnal lecsapta a fejszével…
– áú, megmart ez a dög csimpánz, gondolta, remélem nem lesz semmi bajom.  A vadászok a majmok tetemét sok–sok mérföldnyi nehéz úton, majd a Szanga folyón csónakázva a faluba vitték.   A kunyhók közti téren az ifjú vadász nekiállt megnyúzni és feldarabolni a csimpánz tetemét. Ahogy erőlködött, az egyik csonton hirtelen megszaladt a kés és beszúrt az alkarjába, pont mikor patakban folyt rajta a csimpánz vére ”..áú…ez fájt, a fenébe is”, gondolta. „Nincs szerencsém ezzel a majommal, előbb megharap, most meg én vágom meg magam. Ezt nem kellett volna.”De nem izgatta nagyon, hiszen gyakran megesik nyúzáskor az ilyesmi…. A lába jobban fájt. De szerencsére attól sem lett nagyobb baja.

Két hét múlva a vadász beteg lett, és kiütések jelentek meg rajta. Sejtette, hogy ezt valamelyik elejtett állattól kapta el, és nagyon megrémült. Félt, hogy a majomhimlő támadta meg: ez a rettegett betegség, amit majmoktól és mókusoktól kapnak el az őserdei vadászok, és sokan bele is halnak. De ez mégsem bizonyult majomhimlőnek, mert néhány nap múlva elmúlt az egész: a vadász elégedetten nyugtázta, hogy kutya baja. Újra fiatalnak és életerősnek érezte magát. „Elmegyek a fehér katonák erődjéhez, és a vásáron eladom a bőröket… ott mindig vannak megfizethető lányok is. Szeretem azokat a rossz lányokat… amíg nincs feleségem, addig ez érthető”

Bár ő maga nem tudott erről, de ugyanebben a pillanatban sok száz fehérvérsejtje esett szét, és szabadult ki belőlük egy még sohasem látott új vírus. A majmok immunzavarát okozó vírusnak volt egy mutánsa, amelynek az a nyomorult csimpánz csak egy börtön volt, éppen csak hogy vegetált benne.
Mintha mindig is erre a fajra, az emberre várt volna…
Évek múlva már változatok tömege jelent meg  a vadász vérében, egyre jobban és jobban alkalmazkodva az új gazdához… a nagy lehetőséghez.

Tudományos igazság a történetben

pic_1357644317_417A kitalált kis történet a HIV-1 M csoport megszületését írja le úgy,  ahogyan az valójában is történhetett.
A HIV (hummán immunhiány vírus) egyes típusának világjárványt okozó fő változata a HIV-1 M körülbelül 1900 táján került át a csimpánzról az emberre valahol a Szanga-folyó környékén, a mai Kameruntól Kongóig terjedő vidéken. Őse egy majmokban gyakori vírus csimpánzokra specializált változata. Az ott lakó emberek véréből nagy eséllyel mutatható ki ma is, hogy a majom vírusával már találkoztak, ez a táplálkozásból (majomhús földolgozása) adódik. A vadászatból élő falvakban akár minden hatodik embert érint ez. Azonban 100-120 éve az átkerült vírus egy hatékony mutáns volt, amelyik tovább változott az emberhez idomulva.
A HIV-2, a másik vírus kb. 20 évvel később került át egy másik majomfajból (kormos mangabé, egy cerkóf-féle), valahol Nyugat-Afrikában.
Meg kell azonban jegyezni, hogy valójában nem egyszer kerültek át, és így nem is azonos eredetűek, a HIV-1 három különböző alkalommal került át, ez lényegében 3 különböző vírus (a leggyakoribb a világjárványt okozó M, és a jóval ritkább többi típus inkább Afrikában fordul elő… egyébként úgy tűnik, van negyedik változat is!)
A HIV-2 jóval „szelídebb” vírus, mint a HIV-1, jobbára Nyugat-Afrikában fordul elő. Genetikai kutatások szerint hatszor került át a cerkófmajomról az emberre, mert 6 különböző változata fordul elő.
Föltehetően a történelem során már rengetegszer kerültek át majom eredetű veszélyes vírusok, (bizonyára megölve az érintett családokat, vagy kisebb emberi közösségeket), azonban ezek nem okoztak világméretű járványt. Ez így lehetett egészen a XIX-XX. század fordulójáig.
Annak, hogy miért ekkor indult el egy olyan változás, ami ekkora problémává tette a HIV-vírust, inkább társadalmi okai vannak.
A megnövekedett és mozgékonyabb népesség egyfelől egyre több erdei vadat evett meg, másrészt a vírus kiléphetett az erdőből, és sikerrel terjedhetett a vasútvonalak mentén a gyarmatosítás miatt kiépülő városokban, ahol fölvirágzott a prostitúció.

4.0.1Meghalt-e a fiatal vadász AIDS-ben?
Nos, ezt nem tudjuk. Elképzelhető, hogy az ősalak még viszonylag jóindulatú vírusként indult, így a vadász megúszta, és benne enyhe megbetegedést okozott. Azonban a terjedés során az egyre vadabb változatai válogatódtak ki, és megjelent a mai értelemben vett HIV-1 M. De az is lehet, hogy már a fiatal vadász is az életével fizetett az elejtett zsákmányért, hosszú évek múlva – ám addigra másnak is továbbadta az új, elsöprően sikeres vírust.

Szörnyek ébredése

Belga-Kongó, 1935. – egy gumifákat termesztő ültetvényen
„Mpiana az ültetvény többi munkásával együtt a himlőoltásra várt, amit  a Nagy Fehér Doktor,  van de Boer doktor ad be nekik. Az ültetvényen kemény volt az élet, a belgák erélyesen büntették a lustaságot. Mpiana egyik társát véresre verték és két napra egy verembe állították, mert nem adott le elég gumit a kaucsukfából. Állítólag hálásak lehetnek, mert 30 évvel ezelőtt ezért még levágták volna karját is! Mpiana sokat hallott a nagymamájától azokról a szörnyű időkről, amikor a Nagy Fehér Belga Király nevében fölgyújtották az engedetlen falvakat, és elrettentésül Mpiana nagyapját, 10 másik férfival együtt a falu közepén végezték ki a  belga katonák… De azóta sokat szelídültek ám a  belgák! Mpiana beszélt egyszer egy messziről jött yoruba kereskedővel, aki azt mondta, az angolok finom népek, és ezerszer jobbak mint ezek a  belgák, de  a szomszéd  franciák már csak egy  kicsit jobbak , azok is keményen uralkodnak.  Így amikor az ültetvény felügyelője elrendelte a kötelező himlőoltást, nemigen lehetett ellenkezést tapasztalni…

pic_1357216036_715Möszjő Vóndöbőr, oltás! – szólt be a katona a pálmakunyhóba. Az alkoholszagú kunyhójában, borostásan fekvő flamand orvos, Dr. Van de Boer ettől még idegesebben markolászta az üveget. „Van dö búr-nak kell ejteni, te hülye francia békazabáló, tanulj meg hollandul!” A flamand doktor utálta a vallonokat (francia nyelvű belga honfitársait), és utálta Afrikát. De az alkoholt, na, azt túlságosan is szerette.
De most dolgoznia kell. Hát lerakta a palackot, és kitántorgott oltani. A fegyveres katonák, élükön Jean-Pierre őrmesterrel türelmesen várták, megszokták már a doktor különcségeit.
– Doktor úr – súgta neki anyanyelvén a riadt flamand nővérke – nem kellene mégiscsak váltani és kifőzni a tűket és a késeket?”
– Ugyan minek? – mondta félig részegen a közönyös doktor – Higgye el, ezeknek a koszos feketéknek így is jó lesz. Más sem igen szokott fertőtleníteni az ültetvényeken. Nem Európában vagyunk, Rijn kisasszony!

Mpiana a huszadiknak került sorra, a még frissen véres eszközzel beoltották a himlő ellen. Három hét múlva beteg lett, bár a munkafelügyelő nem hitte el ezt, és megrugdosta, hogy menjen gumit gyűjteni a kaucsukfákról. Aztán békén hagyta.
pic_1357643424_427Esténként a tűz körül egy ugyanígy lebetegedett társával arról beszéltek, Leopoldville-be kéne menni, az új fővárosba, ami a semmiből nőtt ki, és máris százezreket vonz, ahogy vasutak törnek át a dzsungelen, hogy szállítsák a gumit és a rezet… Óriási változások vannak mindenütt,  hatalmas ültetvények létesülnek,  ahol terem a gumifa és az olajpálma, és ahogy a fehér hódítók vasmarkában föloldódnak a törzsek korábbi határai. „Leopoldville-ben jobb a kereset, és olcsók a lányok” mondta kacsintva a munkás, aki már nem is volt olyan beteg.
„Nem,” mondta Mpiana, neki van asszonya, és őt szereti. Igaz, csak egy asszonya van, szegény ember ő ahhoz, hogy több feleséget is tartson… de őt nagyon szereti. Nem kellenek azok a lányok.
De néhány nap után jobban lett, és álmodozni kezdett arról, milyen jó lesz, ha hazatérhet a feleségéhez. Olyan jó lesz őt ölelni, rég voltak már együtt.

Ugyanekkor a kunyhójában van de Boer doktor – kivételesen most nem részegen – rémülten nézett maga elé. A tenyere és borotválkozó tükre csurom véres és nyálas volt, amit most köhögött rá… tuberkulózis, a tüdőbaj… a doktor egy jó ideje már félt a tüdővésztől. Mostanában több furcsa eset is volt a praxisában, ahogy néhány éve még olyan életerős afrikaiak sorvadtak el elképesztő sebességgel, és sokukkal a tuberkulózis végzett. Olyan tömegben ürítették a tuberkulózist okozó baktériumokat, ami szokatlannak tűnt. Mintha a szervezetük egyszer csak fölmondta volna a szolgálatot, és megadta volna magát a jól ismert veszélyes bacillusnak, aminek valósággal a keltetőgépei lettek, és ürítették minden irányba.
A doktoron józanabb pillanataiban már többször úrrá lett a gondolat, mintha valami sötét titok, valamilyen másik betegség lappangana a tüdőbaj e különös föltűnése mögött a kongói lakosságnál. Egykor, a leuven-i egyetem diákjaként még nagyon érdekelte az orvostudomány, és ígéretes tehetségnek tartották, mielőtt az alkohol iránti vonzódása végett vetett a karrierjének és végül itt kötött ki, ebben a világvégi ültetvényen.  De most a saját halálfélelmével volt elfoglalva. Már rég rájött, hogy „ebben az átkozott afrikai földben temetik el” és most már biztos lett benne, hogy ez így is lesz…

Tudományos igazság a történetben: a gyarmatosítás és a HIV

A HIV 1 M továbbterjedésének sokban a gyarmatosítás alapozott meg. A kiépülő közlekedési útvonalak, a hatalmasra duzzadt, nyomorgó városok nagyban segítették a járvány kialakulását. A világjárvány bölcsője valószínűleg Kinshasa, az akkori Leopoldville, Belga Kongó akkori központja volt (a mai Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa). A város tele volt fiatal egyedülálló munkásokkal, akik mágnesként vonzották a prostituáltakat: a város keleti felén élő nők közel fele prostituált volt. A lakosság 15%-a volt  vérbajos (szifilisz). A fekélyes nemi betegségek szintén könnyítették a vírus terjedését.

pic_1357216386_935A gyarmatosítók igen trehányan végrehajtott oltási kampányai során is valószínűleg sokak megfertőződtek a HIV vírussal. A tömeges oltások során gyakran nem tartották be az elemi higiénés követelményeket sem (tűcsere, fertőtlenítés).  A II. világháború után a szifilisz miatti injekciós kúrák szintén sokszor nem kellően fertőtlenített tűkkel történtek.

Az 1983 óta elvégzett vizsgálatokból tudjuk: első igazolt HIV pozitív minta 1959-ből származik, Kinshasa-ból, 22 évvel a járvány  fölismerése, és 25 évvel a vírus leírása előttről. A ’60-as években a vírusnak már számos különböző variánsa volt jelen a városban – ez arra utal, hogy már jó ideje ott keringett… (ezeket a dolgokat  persze csak 30 év elteltével, utólag vizsgálták, rég halott emberek eltett véréből és mintáiból).

Az Afrikában már robbanásszerűen terjedő vírus ekkoriban kezdett más kontinensekre lépni. Észak-Amerikába 1966-ban jelent meg, karibi tengerészek hurcolták be nyugat-afrikai kikötőkből.
Kb. ugyanekkor egy norvég tengerész (később kamionsofőr lett) is elkapta, és Európában is terjeszteni kezdte a vírust,  felesége és lánya is AIDS-ben halt meg. Igaz, ők a HIV -1 egy ritkább típusát, az O-t kapták el, amit a norvég Kamerunban kapott el. (Ezeket az eseteket csak az áldozatok halála után évtizedekkel, utólag igazolták. Az akkori kezelőorvosok  csak döbbenten álltak a különös tünetek fölött…)  Szinte biztos, hogy számos más, azóta sem föltárt európai és amerikai eset lehetett.

Így a HIV/AIDS a 60-as években elkezdett világjárvánnyá válni, ráadásul akkoriban senki sem tudta, hogy egyáltalán létezik… ugyanekkor  a nyugati világban  a „szexuális forradalom”  prófétái lelkesen hirdették a „szabad szerelmet” és  a „régi korlátozó erkölcs”  elvetését.

Belga Kongó és a HIV

pic_1357643635_534Belga Kongó amúgy is túl volt egy társadalmi katasztrófán. A belga király, Leopold magángyarmataként létrehozott óriási országból nagyon gyorsan akartak nagyon nagy hasznot kicsikarni, ezért szinte semmilyen kegyetlenkedéstől sem riadtak vissza. Az áldozatok számát milliósra becsülik. Ez nagyon megdöbbentette még a briteket is (igaz, ők óvatos és kompromisszum-kész, sokat  tapasztalt hódítók voltak, akikre sok helyen még ma is enyhe nosztalgiával gondolnak, és egykori gyarmataik jórészt barátságos viszonyt ápolnak velük. A britek hosszú távon is jövedelmező birodalmat akartak létrehozni, nem temetőket). A nemzetközi és – otthoni, belgiumi – felháborodás óriási volt, miután a brit sajtó leleplező dokumentumokat közölt a tömeges kivégzésekről és csonkításokról. Ezért 1908-ban  a belga kormány állami kézbe vette Kongót. A helyzet ezután javult valamennyit, de a hagyományos társadalmi szerkezet olyan szinten széthullott, mint kevés más helyen Afrikában.

Meghalt-e Mpiana és a felesége AIDS-ben?
Nos, sajnos minden bizonnyal. A vírus lehet, hogy valamivel még „szelídebb” volt, mint a ma ismert HIV 1, de szinte biztos, hogy már AIDS betegséget okozott. Sajnos az is szinte biztos, hogy a felesége is elkapta, miután Mpiana hazaköltözött.
Ahogy vélhetően a másik munkás sorsa is meg volt pecsételve – igaz, ő még évekig terjeszthette  a vírust Lepoldville nyomonegyedeiben.

A tüdőbaj és a HIV

A tüdőbaj (tuberkulózis, tbc) mai napig a legtöbb halálos áldozattal járó olyan betegség, amit baktérium okoz. A tbc-ben meghaltak közel egynegyede HIV pozitív (évi kb. 400 000 ember). Ez teljesen érthető: a HIV vírus által tönkretett immunrendszer kedvez a tüdőbajt okozó baktériumnak, és ráadásul a HIV fertőzött ÉS amellett tüdőbajos beteg extrém számban köhögi is ki a kórozó baktériumot… Afrikában a tüdőbaj óriási pusztítást okoz a HIV sújtotta területeken, és természetesen a HIV vírussal  nem fertőzöttemberek is elkaphatják a légutakon terjedő tüdőbajt.  Lényegében a tbc veszélyes baktériuma számára egyfajta „pajzsként”  szolgál  a HIV járvány, amelynek nyomában hiénaként nyomul.
A két szörny így  kéz a kézben jár Afrikában…
A HIV világjárvány újra „helyzetbe hozta” a tüdőbajt, és ez hatalmas fenyegetés – és korántsem csak Afrikában. A tbc baktérium egyes változatai ugyanis egyre ellenállóbbak az újabb gyógyszerekkel szemben.

pic_1357643938_1961898. körüli francia térkép, amely az afrikai gyarmati követeléseket ábrázolja. A brit gyarmatokat sárga szín ábrázolja, a francia területeket rózsaszín, a belga területeket narancssárga, a németeket zöld, a portugálokat lila, az olaszokat csíkozott rózsaszín, a spanyolokat csíkozott narancssárga, a független Etiópiát barna szín ábrázolja.

Érdekes olvasnivalók:
Afrika felosztása
A Nílus forrásának felfedezése (a magyar Sass Flóra nevéhez is kötődik)
 

6,855 hozzászólás a(z) “HIV és Afrika I. rész” bejegyzéshez

 1. For en sterk historie, jeg ble rørt til tårer og takk for at du delte den med oss andre. Så begavet hun var Kirsti, utrolig flotte bilder hun laget. Jeg gikk inn på linken du la ved og leste dagboken hennes i nesten en time og ble imponert over hennes måte å takle sykdommen på, de humoristiske bemerkningen selv helt på slutten. Hun satte nok spor i manges hjerter og jeg skjønner veldig godt hvorfor du bruker profilbildet ditt. Klem fra Jorunn

 2. "The number one rule for financial success: Don't get married."—You know you're going to get hit with the argument / statistic that married people are wealthier.My contribution: There is a selection process going on. Medical students – over their life – will probably marry a few times. Some even brag about having to pay so-and-so in alimony to the ex or several exes.The homeless, toothless bum in the street, in contrast, probably has less marriage candidates. But he is less wealthy, so he would pull down the figures if he married.Now I'm really confused.

 3. Bom dia, gostaria de saber os preços dos Bungalows com capacidade para 4 adultos (1 casal e 2 raparigas) ou entao dos apartamentos T1 ou t2 e tambem a disponibilidade para o fim de semana de 10 a 12 de agosto.Fico a aguardar um resposta,Cumprimentos,Tania Nunes

 4. «Ce sont ainsi 101 millions de titres qui ne se retrouveront pas sur le marché. Une annulation de titres qui revient au même qu’un rachat d’actions.»Ils ne rachètent rien. Ils ont simplement annulé une introduction prévue de nouveau titres, ce qui leur aurait rapporté beaucoup moins que lorsque le cours était à 38$.

 5. DEAR ALL ULHASNAGAR RESIDENTS,WISH U A HAPPY PRAKASH PARV – THE SOIL OF ULHASNAGAR IS THE ABILITY TOFULFIL ALL CULTURAL DREAMS FOR ALL THE COMMUNITIES AS I AM WATCHINGFROM PAST 25 YAEARS. ALL LIVE WITH LOVE AND CO- OPERATE EACH OTHER..ITS SO CALLED USA OF INDIA…HAPPY HOLIDAYS…

 6. En Avion comme à peu près tous les Caron aujourd’hui sont juste à pleurer de tristesse… Quel dommage pour une si belle maison ! Heureusement il reste la poudre vous me direz…

 7. Stronza,I recently debated again with East Indian supremacists. I’ll share their mythology at some point when it isn’t off-topic.I would have asked them why they are here. Why couldn’t they create the kind of society they enjoy living in, in their homeland?They blame everything on Whites, of course, for not having the societies they want. And they say they invented almost everything and Whites just stole it.

 8. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 9. / Olá Rafael, Inicialmente gostaria de lhe dar os parabéns pelos textos sobre design que tem publicado por aqui. São realmente bastante conscientes!Alguns artigos em especial:“Ergonomia: Caixas eletrônicos”“Ergonomia: Plugues e tomadas”“Celulares: Além da necessidade”“Fumaça verde”“A copa de 2014 e o mobiliário urbano de Porto Alegre”“Projetados com a melhor das intenções” (caso Bentley, caso Comet, caso Mercedes e caso Titanic)Gostaria de convidá-lo a levar um pouco do seu ponto de vista para o nossos leitores do Design Simples…Peço o favor de entrar em contato comigo!Grande abraço,Rafael GattiidealizadorDesign Simples

 10. Passaram com uma faixa com dizeres parecidos com esse antes do jogo. Obviamente não adiantou nada. Mas corroborando em parte o texto do LF, a coisa é tão descerebrada que dezenas de negros também imitavam macacos na social. Isso não é racismo, é demência completa, mesmo. Mesmo que venham com esse argumento de minoria, fiquei com muita vergonha de ser gremista na partida contra o Cruzeiro.

 11. Yeah, that wasn’t meant to be taken seriously…Now, actually, on the topic of badniks.If they are rehashing old badniks, this is the way they should be doing it, by making variants of them so it isn’t exactly the same old, same old. Maybe the red ones will be more threatening.And, also, I find the animation for Bubbles hilarious. XD

 12. I’d hope that she facepalms whenever she hears about him posting here, and is actively monitoring his internet usage.“Hey Harl, whatta ya doin?” “*Mumble mumble* social proof……paleo hate-site…..” “NO HARLEY! Off the PC, now!!”

 13. Mary, thank you for sharing this one! I like meatloaf for all the reasons you have mentioned (and because my dear hubby can put it in the oven and make mashed potatoes and steamed veggies on his night to cook). We will surely be trying this one.I am your newest follower, and would love it if you checked out my blog too.Thanks for sharing!

 14. Til og med forsøpling kan bli flotte fotoobjekter, om man bare har øynene med seg, og det har du.Likevel mÃ¥ jeg rette en pekefinger til mennesker som ikke klarer Ã¥ kaste bosset der det skal kastes…Jeg foretrekker vanlig Friele filterkaffe, forresten. Og ja, jeg komposterer den…Hehe! ;)

 15. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks!

 16. Ar trebui facut ceva incit sa ajunga o mare rusine sa-ti bati copiii sau nevasta. Nu stiu, sa se bage in capul alora cu un dinte in gura ca sa-ti bati copiii e ca si cum ai face pipi pe tine sau asa ceva. Desi ala cu un dinte in gura si care vine beat acasa nu cred ca ar reactiona nici la asta. Sau afise gen “here lives a wife-beater”, dar n-ar vrea wife-ul respectiv… Sau sa avem bomboane in buzunar si le dam fiecarui copil pe care-l vedem bruscat de parinti pe strada – asa, ostentativ…

 17. Mon premier bébé a été transféré en réa néonat quelques heures après sa naissance. Ce moment a été très douloureux, et le déclic s’est fait à ce moment là que j’étais sa maman et surtout que je l’étais depuis qu’elle s’était nichée au creux de moi. Et même après son décès le sentiment d’être maman ne m’a plus quitté.Il y a forcément des moments forts où l’on se sent particulièrement maman (naissance, premiers pas, premiers mots) mais en réalité on le devient petit à petit, dès le début.

 18. Oh I love the use of simple bleach to create such funky patterns. love.Aloha,Stopping by to say "hi" and to follow you here. AND… to invite you to join me for An ALOHA Affair. It's a truly unique chance to share your beautiful work with other bloggers and creative souls who are interested in growing in meaningful ways. 'hope to see ya soon.Cheers,Nicolelocalsugarhawaii.com

 19. அய்யா வினவு எதுக்கு இந்தக் கருமாந்திரத்துக்கு 001000எல்லாம் டைம வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. உள்ளூர்ல ஷோக் பண்றதுக்கு கோயில் பூசாரியா இருக்கானுவ,. வெளிநாட்டுல ஷோக் பண்றதுக்கு குருகுலம் ஆரம்பிச்சிக்கிறானுவ இதான் மேட்டரு. இதுக்கு ஒரு நேர்காணலா?

 20. Добрый день. Подскажите а можно ли делать операцию во время беременности? Срок очень маленький, меньше месяца. Спасибо.

 21. Bev this is delicious, whoever you had in mind for this card is in for a treat that is for sure..so so pretty, gorgeous colouration, fabulous paper and embellishments.i am still making my card for this challenge…didn’t get much time this evening as we were college visiting with my son.. not sure why as he wasn’t at all bothered…kids..lol..take care hun hope you feel well soon. hugs rachxxx

 22. When you kinda want it you don’t really want it. You think you should want it… but you don’t. You inject others values onto yourself and live a life kinda wanting to do things that you don’t really want to do. You must know yourself and accept yourself for who you truly are. Only then can you change… but by then, you may not want to.

 23. I have not read anything that comes close to nailing the meaning of this election and the reality of Obama as does this article, Daniel. This election is about the future of the America we know. Although the announcement of Ryan as Romney's running mate has elevated optimism, there is nothing I will put past the Obama people to ensure his being re-elected.

 24. After a few tries, I have some work to do on my fish drawing!I have been spending 10 minutes in the morning drawing with my non-dominant hand. I’m not that great at drawing with my right hand, so this was a stretch. But it challenges me every day. And it opens my mind to new shapes and curves I hadn’t seen before. I find it helps when I stuck when doing my more regular artistic pursuits.

 25. I want to say your blog is very good. I always like to learn something new about this because I have the similar blog in my Country on this subject so this help´s me a lot. I did a search on the subject and found a good number of blogs but nothing like this.Thanks for writing so much in your blog.. Greets, Sammie Hammontree

 26. निनादअरे वर लिंक दिलेली आहे ऑन लाइन अव्हेलेबल असलेली.जितक्या मित्रांना रेकमंड केली सगळ्यांना आवडली आहे , तुला पण नक्की आवडेल.

 27. Two worn copies of Pierre Franey cookbooks are my guides for so many recipes. And his story is wonderful.60-Minute Gourmet and Cuisine Rapide.Oh – and I’d recommend my own – Everybody Grills! – because what’s cooking to a guy if it doesn’t involve grilling?

 28. Ja, Bin gerade dabei noch Tools zu testen die einfach eine Kopie von der original Instanz in die Test Instanz macht. Von Hand ist das doch aufwändig und wird so zuwenig gemacht. Das wegen E-Mail hatten wir vorher via Feedburner gelöst. Den haben wir nun rausgeschmissen da Google ja leider den Dienst aufgibt. Danke für den Hinweis, da muss natürlich wieder was her. Ich suche mal was es da für Möglichkeiten gibt.

 29. Ecco, natale è finita, la Rossana mi rallegra ! Io faccio parte del gruppo che chiamiamo "Moda di coppia" i …. Kennedy di Codroipo! Entusiasmante anche il loro post dopo quello che hai scelto tu "i Kennedy di Codroipo nella neve della Transilvania"! Entusiasmanti al punto giusto anche tutti gli altri e, comunque, io del sedere biotto della Sig.rina Branzani non ne posso più !! Basta !! MartinaBloggHer women's kaleidoscope

 30. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email it to a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 31. seLam arkadasLar ısmım Lef ( Erhan )Program Yazarı Coder’ım Ve Sıgara Kullanıyorum Hafızam Zayıfladı Gerı Zekalı Oldum Codelerı Bıle Unutur Oldum Ama Sıgarayı Bırakmak Icın Savas Verıyorum Ve Bırakacagım Degıl Bıraktım..

 32. on Evet, kusura bakmayın acemi sayılırım hele cookie ve sessions olayını hiç görmedik onun için belki.sorum ise en son örnekteki switch e get ile gelen bilginin nereden geldiğiydi.Cahile laf anlatmak zordur bilirim ama öğrenicez inşallah, sitenizde çok orjinal makaleler ve çeviriler var.Bu arada twitter makalelerinizi birleştirip bir microblog sitesi yapmayı düşünüyorum

 33. d’accord avec toi;il est vrai que je me sens « largué » quand je lis certains posts.je n’ai pas le temps ni les moyens de tirer la quintescence de mes raws.mes tirages sans bidouillage conviennent et suffisent à leur usage familiale.ps:certaines « bagnoles » sont belles……….

 34. , “We’ll just put a bridge over the river.”About time Frankie and company learned what businesses have been dealing with for decades. The DEP is broken. No one in that agency will sign off on a lavatory pass let alone a bridge.Now the building looks like crap. Might be a good museum for Frankie to display all of his own horns that he is aklways blowing.As Harry Hershman used to say, “tis sad.”

 35. – The judges in Texas certainly seem to just agree with whoever is in front . That’s why companies choose to file cases there.@Fab – Thanks man!! That’s the link I was thinking of but couldn’t remember. I’ll add it to the bottom now

 36. Tu dices que Lucifer es de roma, en la biblia hay un ritual para hablar con el, si tienes valor y eres inteligente, hablale con una moneda antigua, ya sea griega o romana, y veras que te contesta. Para todos esos estupidos que hacen su pinche cultos pendejos, tengan valos y hagan esto solos no en pinche grupito. Los reto.

 37. A equipe que desenvolvia estes cartões eram o Giovane Samarino, Ianguas e o Bréssia. Na realidade eram somente o Giovanni e o Ianguas (Grande Ianguas .. Que Deus o tenha e Grande Giovane que, se não parar de beber Deus o terá em breve) O Bréssia só fazia o meio de campo, mais nada!

 38. There’s always decaf, right? :) Also your prior comments on the lice cracked me up! Yes I find myself itching my head absentmindedly…I am so paranoid! We did feel very safe in Addis, and I think we really were safe. Violent crime is very rare there; I think pick-pocketing is the most common thing you would find, and that wasn’t a problem.

 39. That just sums up Eric Pickles really, rather than trying to stop people creating waste he would rather encourage them. The food waste he highlights as a “fundamental right” is a massive problem in this country…I also think the current arrangements are fine.

 40. The weapons they nerf do need nerfed, but Dice tend to do an insane nerf instead of what’s actually being done. The M16A3 in the next patch is going to get “a little more recoil” and by this they probably mean a shit load so it’s only good up close like the Famas. Say goodbye to the M16A3!

 41. I believe that is a single more reason to adhere to your exercising schedule. Do you want to enhance your performance at work? Could enhanced performance lead directly to a promotion, more revenue, a better approach to life? Consider these facts which were highlighted in the wonderful book, The Power of Full Engagement, by Jim Loehr and Tony Schwartz : -In a study of 80 corporate management over a nine-month period, those that worked out constantly demonstrated a seventy percent improvement in their power to make complicated choices.

 42. A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Excellent job!

 43. Hi there very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m satisfied to seek out numerous helpful info right here in the publish, we’d like work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

 44. Jack: Stojím naprosto opařen vašim výrokem,že náboženství je racionální. Mohl by jste nějaké ty racionální názory napsat.Děkuji.Josef: Mnoho z nich jsem tady už psal, například ten základní, oddělující náboženství od nenáboženství, totiž že existuje Bůh. Důkaz jsem zde psal už několikrát a protože nechci tuto diskusi zbytečně zahlcovat kopírováním, poprosím Vás, abyste si podle zájmu proběhlou diskusi u tohoto a částečně i předchozího článku prolétl a případně reagoval na to, co Vás zaujme.

 45. Anon. at 5:42 A.M. You must be living in a dream world. Regardless of credible evidence brought foreward, Soetoro will never resign. I don't care if 100 smoking guns become public, Soetoro will never resign. Right now, games are being played in the courts. But I have always maintained the fact that only we could remove Soetoro and jail congress. Good or bad, I sense that day is coming. Some might claim that day is looming. Either way, it's coming.

 46. Oh yeah – another great tip from you Dave! You really do make us experts. I am now considered a Guru with my clients. I just ca’t bring myself to burst their bubble. It just wouldn’t be possible without you Dave.I am about to buy the Canon camcorder you recommende but do you know if it has a streaming capability? i.e. can you switch it to use as a webcam through USB or would I need a Dazzle? NatB

 47. 12:49 PMWhat??? "Sheriffs do not issue arrest warrants?" Om, where the hell do you live? Generally speaking, there are three (3) ways a person can get arrested: 1. By complaint. 2. By indictment. 3. By warrant (as in from a court). Now, is it "easy" to arrest a sitting pResident? Of course not. Sheriff Joe could issue an arrest warrant for just about anyone. Most likely, the warrant would be quashed by a judge long before being served but the publicity would certainly be substantial.

 48. Hyvää ystävänpäivää Nooralle !Taisit joskus antaa vinkin tuohon viina-karpalomehu-russian-paukkuun joka muuten on tosi hyvää kun ei ole liian makeaa. Boolia täytyy ehdottomasti tehdä kun on isompi kokoonpano ystäviä koolla. Samaa mieltä uudesta ulkoasusta, niin hyvä etten sanoisi paras tähän mennessä !!

 49. I found I was especially raw in the months after Meg was born. Now, I find I am less emotional and more matter of fact. I want people to know what's really going on, and I want infertility not to be a "hidden" problem. I still have my days when the wind is knocked out of me, but I hope that getting back up, and keeping going will help others.

 50. Elaine,Pondering here on what you said…first of all, you have a very smart son. Like others have said, for him to be able to describe what's going on is awesome!Then, chasing fires…I have done that many times….and I don't say that proudly either!! Lots of regrets!!This post was much needed for me….thank you!~Beth

 51. Je pense qu'accueillir le mondial relève plutôt du masochisme!Moi qui suis parfois prof de sciences dans le secondaire, j'utilise ton blog pour déconner avec la science, je crois que tu as suscité quelques vocations… dans la bd!Encore merci pour tout Marion (et bisous à mon chewi grâce à qui je t'ai découverte)

 52. Orkun,Mehmet ustanın yeri 1. cadde üstünde, kurufasulyeci Hüsrev’in sırasında, 100 metre yukarıda, tabelası yok, giriÅŸi tuÄŸlalı olan , bahçesinde aÄŸaç olan dükkan.SelamlarVN:F [1.9.22_1171]please wait…VN:F [1.9.22_1171](from 0 votes)

 53. I wouldn’t really call Mallard or Cullen weak ministers, not by any stretch, simply disingenuous. They just used the corporatisation model as a way to avoid any political fallout by adopting an arm’s length facade. In this case the government is on both sides of the table. J

 54. Sander sier:Kjempe bra Bruker det til heldags prøven vi får i dag! Å takk gud for at vi får bruke mac/data ;o Tok bare print screen av alt sånn at jeg slipper å skrive alt for hånd i en bok. Skriver karakteren min når jeg får den

 55. Ich habe ähnliches geschrieben, leider steht es auf Mod, warum auch immer.Ne, eine Diskussion ist mit dem Herrn nicht gewinnbringend. Er scheint mir eine Art Ideologe zu sein und zu denen dringt nie was durch.

 56. about writing content about a specific industry…before you hire them to write your articles. you do not want to pay a lot of money to someone who is not knowledgeable in your industry. most writers will tell you how much experience they have in writing for your…

 57. YES. If it's not finding a babysitter, little Timmy will have a cold, or need to get to soccer practice, or there's a kid's event that they and their other childed friends are attending.Luckily for me, my close circle of friends have decided against having children. I think that's part of why we gravitated to each other hah. All of us have tales of lost friends to children.

 58. Super article! je conçois tout à fait l’envie de garder tout ça secret pour le moment! C’est une autre façon de se préserver La liste des invités monte en effet très vite donc dans les premiers arbitrages à faire, c’est souvent avec les collègues! Mais si tu te rattrapes bien avec un petit pot sympa, ils ne devraient pas en tenir rigueur!

 59. 17 febrero, 2010FerBuen articulo, espero que sirva de ayuda a mucha gente como a mi.Al menos he podido comprobar que Jazztel esta haciendo un buen trabajo y al menos es la que menos engaña de las dos.  

 60. I’m extremely inspired together with your writing talents as smartly as with the structure to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to look a nice blog like this one today..

 61. Why do you make unnecessary enemies for your cause and self? Political aides/appointees are limited to The Federal Level Femi Pedro? The Action Congress of Nigeria (ACN) controlled states are without aides/political appointees for sure. Assassinated Hamzat was what to Governor Fashola prior to his demise?Be objective for once.

 62. Can I just say what a aid to seek out somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to carry an issue to gentle and make it important. Extra folks have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more well-liked because you positively have the gift.

 63. No pretendia ser sarcastico y vuelvo a reiteraros mis felicitaciones y mi admiracionpor vuestro trabajo y valentia al exponerlo.Simplemente me preguntaba a que debemos estar atentos.Me reconozco materialista y solo recientemente he empezdo a atisbar ligeramente otra vision de las cosas,pero desde luego lo fisico me sigue preocupando con prioridad. Creo que lo interesante de vuestro trabajo es que lo haceis desde ese plano en primer lugar y con los metodos y los medios de la ciencia.

 64. I am sorry Mr. Wesley is going to jail, but don't you think he would know better? First of all Wesley, you are a black man with money. Come on! You know the white man is going to be on you! So go to jail! and when you come out I hope you would have some sense, and take that money and help someone else!

 65. you must have read those books with enthusiasm when you tell stories to your kids I love watching kids love reading their books and i’m not seeing it to my son though. because when i asked him to read a book, he’ll give me a stress looking face with burden too. Ugh!

 66. Az F-16-os szerintem rossz indok, mert ugye Kanada azért vett kétcsövű gépeket amiért a ami ladikokon is van, mert hatalmas területei vannak és nem túl barátságos környezet. Szóval itt F-18-ok röpködnek.Ellenben az már jó indok, hogy az amik hordozóra szánják, szóval lehet hogy gondoltak arra, hogy jó lenne bele megbízható hajtómű. :-)Tetszik / Egyetértek: 1 Az értékeléshez be kell

 67. Downloading Vista sp1 took 2 hrs and a further 3hr to install,with nointerference from me at all.Work fine,only when starting up computer takes 3min and 15 seconds.Windows XP take only 50 seconds to start up.

 68. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!. Thanks For Your article about Intel X79 RAID0で構築したシステムドライブの修復で気になった。 | ahox.BLOG .

 69. agnes: takes practice n u must learn proper methods first.denise: he does, but he loves to eat more than cook.n he's quite moody these days. lack of pork fat in his diet i think.pea: u shd meet them. he's the total gentleman–polite, humble, dependable, encouraging, gosh, very nice ppl!kate: ok, tina will email me & i have her permission to post it. u same kate frm oz?

 70. All of those songs I posted, and poems..God gave to me. I did not write them..He did. I can prove it..I wrote most all of them in ten minutes or less. I promise as He hears me. I could not write anything like these in ten or less….but God can.

 71. ,And I quite agree,For there I haveMy book and lamp,And I might read’Til two or three!I read straight throughMany an hour,Safe within my bed.Then she peeks inAnd fills my heartWith a fluttering dread.She sighs to seeThat over my bookMy head still is bent,And then with quiet,Motherly calm, says,“That’s not quiteWhat I meant.”

 72. Valerie Rucks – Wonderful job on Nick and Tiffanny’s photographs. Nice way you caught the affection of their Love for one another. You have an impressive perspective with your camera’s eye.January 30, 2011 – 10:01 pm

 73. FeverNee, de muziek benadert de black-and-white kill mode die ik had in de IDF, maar daar is nu geen sprake van.Nu ben ik vooral heel erg geïrriteerd omdat een toetsenbord_hamas_sukkel zich extreem bedreigend uitlaat over de dochters van een regular op dit board.WE – as a board – should KILL the terrorist ON SIGHT.Je kan je niet veroorloven om een terrorist je kinderen, of de kinderen van de mensen naast je, op een dergelijke manier te laten bedreigen. Echt, ik begrijp daar niets van.

 74. Hej. Vet inte om du provat det redan, men jag kan rekommendera "frukt och fiber" som finns att köpa på life. Jag har haft jätte problem med min mage i flera månader, men så fick jag tipset om dessa små buljongtärningsliknande saker och måste säga att de funkar kanon. Nu sköter jag magen utan problem. Kanske värt att prova. Stor styrkekram till dig och din familj.

 75. Penny I am so sorry that you have had to live through the hell that is ‘living with an alcoholic’ and then to move onto another dysfunctional relationship is very tough. You are obviously an incredible resilient and strong woman.Thank God you have found comfort and healing and long may that continue.

 76. Cutegirlshairstyles all day ! And what is up with the math teacher online how was that a nominee? But anyway good Luck cutegirlshairstyles you guys are the best and are in the lead so yeah and for the other nominees … PAWWWWW… HAHAH YOU NOT WINNING LOSERS JUST GIVE UP YA WONT WIN !

 77. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 78. elif ince diyor ki:merhaba ben 22 yasında ev hanımıyım cocuguma ve evıme bakmak ıcın ıse ıhtyacım var biz evde esim annem ve kaynanam var mandan işi veya nıkah sekerı kına ısı yapmak istıyoruz lutfen sizzzden cevap belıyorum ne our eskişehirden bız 05324283136

 79. I want in order to thank you for what you are carrying out, intended for jogging this website. I take advantage of attempting to when learning to study, simply because the rest of the inspected by simply me personally are certainly biased. Due to anyone by some means manage to me to explain higher education; )

 80. Gotta disagree with Snoqualmie here. It’s a ridiculous suggestion that, in a downtown area, “the community” should be able to veto more intense development.That’s what a downtown is for: to put tall buildings and lots of jobs in a fairly compact bit of real estate.That’s especially true in a downtown as well served by public transit as Washington’s is. As Matt Yglesias said this morning, “Any metropolitan area’s transportation system naturally only has so many central nodes. If you don’t build densely near those nodes, then your job supply will necessarily sprawl outward to the periphery.”

 81. levitra…When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!…

 82. Anytime anyone finds a TIMID dog they immediately scream "dog abuse" Almost every litter of puppy’s has a "wallflower"The dog is in strange surroundings so don’t force it. Set her food and water dish one step away from the crate and let her get use to her new surroundings at her own pace.References : Was this answer helpful?

 83. 1)New skin is cool, but would be gr8 if ya add some more colour, though cool it is appearing incomplete.2)Can add any light bright colour like baby pink or bright yellow or blue to compliment light green ( which is current new theme colour)3)New skin takes time to show images and video, while playing, try to work on it

 84. LailaWij Marokkanen hebben het in de Ramadan het meest zwaar. Dan komen al je collega’s met de ze3ma interesse in je cultuur Ramadanvragen. Elk jaar komen ze weer met de domste vragen. Hoeveel jaar moet ik nog uitleggen wat de ramadan INHOUD. Correctie: Inhoudt.

 85. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 86. Du klarte nesten å lure meg til å glede meg til sommeren. Men jeg holder meg hardt til vinter, frisk luft, Bergans dunjakke, knitrende steg i snøen, nordlys, stjernehimmel, hvite vidder med noen enkle dyrespor og varm kakao, appelsin, bålkaffe, måneskinn og kalde kinn;)Hi hi hi, ja det er godt vi er ulik:)Kos deg med sommetankene og varm tærne dine:) Nydelige bilder og et flott innlegg:)Ha en kjempefin ettermiddag:)

 87. There is no comparison to have a chat, drinking a coffee, and sharing time just talking about different things.. that is life.. but unfortunately, our students don't do that, and the computer is the only connection to the world, but what world? a real world?

 88. Madre mía, yo esas no las sabía o.O¡Muchas gracias por la información! Si vuelvo a escribir otra entrada como continuación de ésta (porque me dejé muchas en el tintero, la verdad, pero no quería alargarlo mucho) incluiré lo que me has dicho

 89. Good post I am following near about 5tips which you said and I try to follow other two..I found commentluv which is unknown these days, but it is paid , is there any alternate available to test it.And in dropmylink the suggestions are only internationally from google.com not from google.co.in..Is there any option kindly reply…

 90. Vidaloka_v8 • 21 de Dezembro de 2010 às 16:27artigo muito bom esta ajudando muita gente mais para mim eu so entereço nos arquivos de guardar cache so que nao tenho a minima ideia eu queria fazer como aqueles jogos como quake alive que a primeira vez que voce entra no game e meio deorado so que na segunda vez e mais rapido porque o pc do cliente ja armazenou todos os dados do jogo ai quando ele entrar denovo vai carregar muito mais rapido.

 91. Because of health issues, I have been away from quilting for four years. Bonnie’s joy and energy has pulled me back to my passion and joy. Quilt cam has been a big factor in that ” grab a project and join me!” Much of my present happiness is due to Bonnie’s getting me back to quilting. Bonnie did that by being Bonnie. I have subscribed to Quiltmaker to get Bonnie’s patterns. I am really glad I did because it is a great magazine. Pat Murphy

 92. Yes, a lot of the people you suspended ARE under 13, but in Jesse's case (the main reason everyone is angered), this is wrong. His father has already tried to contact you. Please just give Jesse his accounts back, guys!

 93. The public health/health administration section of MLA is using social bookmarking and blogging tools to good effect. They might be an excellent group to approach about doing this.It is a good idea!

 94. Fast richtig: Nicht für das Neutrum, sondern für das Kontinuum zwischen den Geschlechtern. Oder für den Informatiker: die konvexe Linearkombination beider Geschlechter. Also nicht nur die Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen oder die weder Mann noch Frau sind, sondern auch für diejenigen, die sich zwar auch als Frau, aber teils auch als ziemlich Männlich empfinden… Und so halt

 95. ประกาศแต่หมายเลขไม่มีรายชื่อหรอค่ะ แล้วแบบนี้จะตรวจสอบความถูกต้องอย่างหละค่ะเพราะเห็นแบบนิ้เริ่มไม่มันใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชักเท่าไร ถ้ามีรายชื่อรบกวนช่วยบอกหน่อยนะค่ะว่าดูตรงไหนจะขอบคุณมาก

 96. scrive:Ciao FrancescoGrazie per il tuo feedback ….Certo , capisco che 101 libri possono sembrare troppi … tuttavia questa lista non vuole essere un compito da assegnare ai lettori .Questa lista è un po una guida alla lettura di quelli che possono essere considerati classici della formazione e sviluppo personale.Con questo articolo ho provato a raccogliere i migliori testi in un unico articolo … E’ una lista tutto sommato

 97. आपण मराठवाड्यात शिरलो की ही आंतरभारती सुरु होते.. ह्याच्यामुळेच..आपल खाद्यजीवन समृद्ध झालंय ..मी विदर्भात फारसा फिरलो नाहीये ..पण आता महेंद्रजीनी माझी उत्सुकता ..आणि जीभ दोन्ही चाळवल्ये..आणि तुम्ही खवय्ये ..त्यात फोडणी देताय …खमंग होतोय लेख ..त्यात तो ६०० वा ..म्हणजे खरपूस..होणारच …

 98. My list is too long – I'd rather focus on what I would wear! I often surprise myself along the way. You have to wear legging with boots like that, don't you? How else would you really show them off to their best advantage?! Your mom's coat of many colors is fantastic. lucky you to have it! Take care and don't wait too long to see a doctor if needed.

 99. Quellist,While I still have the hard drive for the P-133 in a newer machine upstairs, alas, its predecessor (a 486-DX66 upgraded to a Cyrix 5×86) was given away. It'd be cool to have a new board animating Supernaut's old husk, but I think that I will reluctantly make use of this opportunity to free up some desktop real estate by going with something smaller than the big full-size tower case I'm using now.

 100. haha vilken kille. 100% hitte på.daniel larsson klar för aik.brodin slutförhandlar med annan es klubb, säger inte vilken.jag är 100% på att fernhom inte går till aik.dick axelsson snackar med flera klubbar just nu, han gillar dock inte gnaget det vet jag sen tidigare.gozzi är alldeles för klok för och signa david printzsumman av kardemumman: ni är på väg att få in en massa själlösa hockey*****!

 101. Não escreveste hoje, mas eu apostava que não vais deixar passar o portucale em branco… ou ainda a outra surpresa do 'man' vice do sporting que é da polícia e corrompeu não sei quem…É uma baralhação. Tou quase de cabeça vazia de tanta notícia…:)))Abreijos.

 102. great info good and…Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back down the road. I want to encourage one to continue your great work, have a nice day!…

 103. Saya salut dengan Muhammad Yunus dengan greemen bank nya tersebut. Membuat usaha sosial di tengah2 bidang usaha yang cenderung bisnis only. Hal ini justru membuat usaha awalnya justru terkuatkan karena ada dukungan pula dari lingkungan sekitar. Seperti juga ketika kita membangun keluarga, tapi juga ikut membangun orang2 di sekitar kita, entah tetangga, lingkungan kerja, dll. semoga ini jadi renungan u kita semua…salam saya

 104. Hi Teresa, I got taught to crochet by watching, not by reading, and I am always looking out to see what else I can learn from you. I am glad you put this information of the grips, I know is not new but to me it is, once I start to crochet after a while my hand gets warm and tire and the grip will help, also when I rest for a couple of minutes and pick up the hook, is cold and it does not feel good in my joints. today after we finish planting about 8 different fruit trees I will get the grips

 105. congestive heart failure, liver disease, an electrolyte imbalance. Your blood pressure (hypertension)in adults and should be to and follow a cholesterol-lowering diet plan. Avoid drinking alcohol while taking cialis online paypal payment. Get emergency medical attention if you have any type of lymphoma (cancer). This condition affects the shape location

 106. Oh !!Gloria !Moi qui croyait avoir été mean !!-))J’adore !!!T’as fais le plein de munitions toi -)C’est gossant pareil ! Comme si on était le probleme ,comme si on était une fleur que personne veux ceuillir !!!Merde !Il est pas la le probleme !De plus qui parle d’un probleme !!!Tout les couples qui se marient cette année ont 50% des chances que ca échoue et ils se ramasseent ou !!!Ici !!!!On est plus en 1950 ou les célibataires étaient percus comme des parias!!!!!On est la norme !

 107. Did you warm up the car by running the car for 3 or 4 miles?Then you bleed again, I really don’t know how your bleeder location. Each model has different kind of bleeding. However, most BMW has to bleed by turn on heaters and blower to maximum setting then start to bleed.Sorry it take too long to reply yours.

 108. Numbers: By 2012, after-tax income of the top 0.1 pecent of US earners will increase by 12 percent under McCain’s tax plan.No wonder Gramm and his fellow crime syndicate members are perfectly happy with this economy – Percentage of all income gains during the Bush Ad. that have gone to the top 1 percent of earners? 75. Harpers, Aug. ’08.

 109. Engalfinhem-se como puderem o homem triunfou, se o querem denegrir por ser comunista ele nunca o negou, triunfou, num meio não comunista. O argumento dos fracos anda a volta do ser comunista, engalfinhem-se mas trinfem tanbém se são capazes. venha la esse lobo antunes, seria bom era mais um nome nobel portugues, mas será? o argumento dos falhados

 110. La superproducción ya empezó y la verdad es que las actuaciones son soberbias, realmente un espectáculo!!!! La puesta en escena es espectacular y los escenarios reales, un LUJO. Realmente, televisión de la buena como acostumbra TELEFE.

 111. Comme vous, je demeure très dubitatif face au concept même d’une défense ABM calibrée pour intercepter un ou deux missiles, à condition que lesdits missiles respectent bien les règles du jeu.Et pendant ce temps là Mathias Rust pourrait encore aller jusqu’à Moscou.

 112. Thank you for your own effort on this web site. My niece loves making time for investigation and it is obvious why. Almost all know all about the lively way you offer both interesting and useful tricks via this website and therefore strongly encourage participation from other people on this topic then our favorite girl is learning a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a really great job.

 113. Did you seem to produce more saliva in pregnancy? Tips or tricks?OMG I know that this isn’t abnormal, but I need some relief. It is driving me bananas. Today was the worst as I wound up not being able to sit down for longer than 3 minutes because I had to keep getting up to spit. Do you have any suggestions?

 114. Why do some of these Archos 7 inch tablets have “Archos 7 internet tablet” and some have “Archos 70 internet tablet” ? In other words, some have “7″ on them and some have “70″. Look at pics and videos online, there are two variations of this device. Can anyone tell me what the diference is? is one an earlier release than the other? Android 2.1 vs 2.2 maybe? Any clues guys? thanks

 115. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 116. Hi Mary Jane,I have followed several of your moving posts—so beautifully expressed–on Andreas’ blog. The one about your daughter—your heroine—touched me deeply.I, too, am interested in Jung. My husband and I are taking a class on Jung this summer at St. John’s College in Santa Fe.This story above really cracked me up. I just posted one last week about a similar story, where I showed up on the wrong door step with soup in hand.Thanks for commenting on my blog.

 117. and according 2 McCain…NOW OBAMA IS PLAYING THE RACE CARD and McCain is just so disgusted… Man Mcfossil IS ALL OVER THOSE ROVIAN TACTICS ISN’T HE?why isn’t anybody in the media asking Mcfossil to stick to the important issues?…oh for a minute I thought the media in America was actually controlled by trustworthy and fair characters

 118. Den stereotypa finlandssvensken lever segt i finsksprÃ¥kigas huvuden. Fast vem skulle inte avundas en minoritet som sägs ha bra med fyrk, dom roligaste festerna med snyggaste chicsen och karlarna, som firar sina somrar pÃ¥ Finlands härligaste smultronställen i skärina, som lever längre än finsksprÃ¥kiga, sitter i styrelsen av en mängd storföretag i Finland. Dessutom har vi bra skolor, ett eget sprÃ¥k och en egen tidning…mÃ¥ste ju pärta lite.

 119. Santísimo Señor. Te pido ayudes a mi hijo para el tratamiento que esta llevando para vencer la enfermedad que tiene sea todo un éxito. Se qué esto puede lograrlo gracias a tu intersección. Tu sabes bien por todo lo que debe pasar, aumenta su fe y protege lo Santísimo Señor en ti confió y en ti pongo todas mis esperanzas Gracias Señor.

 120. KrawczykNie iFin24 tylko Akismet.Swój komentarz oparłem na REALNYCH DANYCH z raportu Te dane to tzw. tax burden, czyli odsetek podatków w PKB. Różnią się więc metodologią od danych, które Ty podajesz.Wyjątkowo dziecinne zachowanie z Twojej strony tym bardziej, że rzecz dotyczy tego czy obciążenie podatkami to 80% jak twierdzi jeden z pacjentów P24. Ja napisałem nie, to pomiędzy 35%-40%. A Ty naskoczyłeś na MNIE, że nie bo to 42%-45%.

 121. Pitcher Sage is such a beautiful plant. I’m glad I was able to see it when I took a trip through Nebraska to the Black Hills five years ago. I wish it was native to my area. It seems to be a rare introduction that does not persist.James

 122. hasta ahora me lo estaba pasando genial con el,pero se me acabo la fiesta cuando llegue a la sala de damocles a por la ultima llave..lo del suelo con las puntas de espada ha podido con mi paciencia,es como una contrarreloj pero a lo bestia..me pone como una moto,logre pasar los primeros pero una enorme espada caida del cielo acabo con mis esperanzas de continuar con mi suerte…grrrrr…es desesperante, sabeis algun truco para pasarmelo xfaaaa?

 123. So glad you reached out! I cycled through all those emotions you listed and still do, though not as often and now my anger is no longer about autism but at how Autistics are treated and perceived. One of the biggest changes is in my level of stress and worry. Where it used to be in the red almost constantly, it is now often nonexistent or very low! That alone is enough for me to know I’m on the right track! Keep sharing and reaching out. There are a great many of us!

 124. Having just read Tommy "driving drunk" Friedman's infamous column, one thing is clear. Apparently, the US's Sunni "moderate" Arab regimes demand Iran to be delt with (Israel's wishes of course don't mean much). So Obumma's encouragement of PA's refusal to talk with Israel for the last year is designed to maintain this crisis as a distraction and a pretext of why the US do nothing to stop Iran.Because apparently, having Iran nuclear is a strategic choice American rulers have made, the geniuses.

 125. I just used Redsn0w 0.96rc9 but found afterward that it still requires tethered booting for me on my 3GS running 4.2.1. I thought that maybe since I was previously jailbroken with the last version of Redsn0w the update didn't work properly, so I used TinyUmbrella to restore back to 4.2.1 stock and tried again. Same result. I did this on Windows 7. I would love to know why it didn't work, but I'm happy to see progress nonetheless.

 126. b918fHello, i interpret your blog seldom and i own a comparable one and i was emphatically nosy qualification you get a lot of spam remarks? If hence how solve you stop it, a few plugin otherwise anything you can advise? I get so much lately it’s forceful me insane thus any stop is fantastically a large amount appreciated. b967

 127. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 128. good luck with cement head, annie, as he argues over numbers (“no it’s not 20,0000 violations, only 5,000.”) UNIFIL regularly observes israeli violations of lebanese air space, documents such violations, and reports such violations to israel and the UN. for him to be whining about numbers (btw i haven’t seen any documentation refuting hizbollah’s claims, just buckets of accountant’s tears) is more misdirection and mendacity.

 129. I love your style of communication Ian….I voted on D as it seemed to reflect how ‘colourful and more fun’ your ‘writings are..I would see the ‘fun’ in the great awakening, which of course it should be, and try and interprete that onto the cover. Perhaps hands that welcome you in?? Mmmmm…Keep going, all is great ….Love and light Sandi

 130. I stumbled on your site by incident though looking out Yahoo and I’m glad I did. Your post is known as a bit numerous and I enjoyed looking through it. I’ll consequently produce a comment about it on my weblog and point my website visitors your way. Many thanks.

 131. I’ll right away take hold of your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand in order that I may subscribe. Thanks.

 132. ¿No te preguntas porqué en 30 años de democracia vais perdiendo cada vez más y más apoyos? ¿porque los españoles somos tontos? No, hombre, no. Es por blogs como este. Por cierto, sigue escribiendo así, y con tanta frecuencia, porque esta red de blogs ultras ayudan mucho a la difusión de las ideas de IU y, por tanto, a que continúe su camino a la desaparición.Nos vemos en las elecciones.

 133. p.s.Ciaron,We had this argument on Bartlett’s blog then you asked him to remove it. Now we have the same argument on BT and you ask Ian to remove it.How’s that for shifting the goal posts when you are losing an argument? If you don’t have the courage to stand by what you say then you shouldn’t say it in the first place.

 134. HejJa hjemmelavede gaver er fantastike, og jeg synes at det er en skøn ide den dame er kommet pÃ¥, men tror bare ikke selv at jeg kan holde det et helt Ã¥r. Lidt ligesom en slankekur, sÃ¥dan en kan jeg heller ikke holde:)Sjovt med de der blynt-pølse-penalhuse. SÃ¥dan et syede jeg ogsÃ¥ til min datter (11½) i julegave, og hun blev bare sÃ¥ glad for det.Det er sÃ¥ skønt nÃ¥r ungerne bliver glade for hjemmelavede ting.god aften til dig, stine

 135. gentlemen. Down below are a few of our favorites:Damier Canv cheap Chanel handbags re plus a entrance snap.Montsouris GM Backpack: Typically se replica Chanel handbags might be acquiring the rightamount of rest wanted each day.J wholesale 1:1 Chanel handbags outlet . A artificial leather base might be presented towards the b

 136. Sure thing!I think TinyMCE is okay – I have my complaints (who doesn’t?), but overall I dig it. As far as integrating it into a separate application or using it as a third-party editor, I’m someone that tries hard not to deviate from the native WordPress API, but I found Redactor to be really nice, really easy to use, and really easy to manage on the server-side.

 137. You can regularly vauucm your floors, furniture etc but inevitably they will find their way to your apartment. Because they can be the width of a playing card when they haven’t feed they can easily travel through the tiniest cracks and crevices. Encourage him to exterminate and have follow up visits. I heard sprinkling powdered thyme affects them but you might want to try Drione Dust around your baseboards and door sealsReferences :

 138. Greetings! This is my first observe at this point hence I merely sought after to create a speedy shout made known and tell you I genuinely have appraisal through your blog posts. Bottle you suggest a few further blogs/websites/forums that deal with the matching topics? Thank you so much!

 139. Another good thing: You can side load your own ePub books. Also, ePub metadata is easily edited in iTunes (on the computer, can’t edit it in iOS.)Bad things:- There isn’t a “Recently read” list- No easy way to quickly navigate the mass of titles (Stanza has the alphabet along the right hand side, and you can tap a letter to jump to titles/authors that start with that letter.)

 140. e aí, Luís! tudo certo?feliz ano novo!muito obrigado pelos comentários lá no meu blog!muito legal sua produção! queria fazer mais estudos assim…sempre ajudam muito.experimente deixar a aquarela "mais solta"~…mais manchas mesmo…em várias camadas.grande abraço!

 141. x markogts (o attivissimo)cosa sai del video che hai postato? mi incuriosisce molto!Tra l’altro mi stupiscono le esclamazioni che si sentono, che mi sembrano tutt’altro che disperate… quindi mi chiedevo se magari l’aereo era completamente automatizzato e quindi non è morto nessuno.

 142. Muito bom ponto, esse de que a universalidade se não confunde com a generalidade.E mais que bom, excelente, esse do Estado Mínimo. Com efeito, se, numa sociedade cristãmente informada, a única Lei viva e convivida fosse a Vontade de Deus sintetizada naquela "regra áurea" proferida por Jesus e racionalizada por Kant no seu "imperativo categórico",- para que é que eram precisas mais leis ?… E o que aconteceria ao "Estado"?…

 143. janete disse:Querida haydee!A senhora sempre inovando e deixando suas noivinhas antenadas com o que ha de mais moderno e luxuoso.Tudo pra facilitar nossa vidinha.Fico muito feliz e segura com esta profissional de tao bom gosto,competente e antenada!kkkkparabens minha linda…e muito sucesso!

 144. What a perfectly fine tuned single moment in time!I was right there with you, and will admit to being worried and scared the entire time!Mental note to really watch kids faces when they play tag!!I loved this line: “The cool breeze was a relief to my sweaty, exhausted body.” So descriptive, so right there in it.

 145. I precisely had to thank you so much yet again. I do not know the things I would have undertaken without those tactics provided by you over such a area. It was actually a real distressing case for me personally, but discovering the skilled way you processed the issue made me to weep with fulfillment. Extremely grateful for this information and pray you find out what an amazing job you’re getting into educating men and women using a blog. I am sure you have never met all of us.

 146. Здравствуйте подскажите кто уже заказывал !!!!уже неделю не могу заказать зарегистрировалась определилась с товаром положила в корзину дали сколько будет стоить с доставкой потом переходу на адрес все за полнила нажимаю оформить заказ и все дальше ничего не происходит как мне заказать????? Помогите пожалуйста.

 147. Thanks!I know I’ve been super into it too, I found myself watching an absurd amount of synchronized swimming but I mostly love the gymnastics, doing and running. Wish I would have caught that soccer game though, I love watching soccer! I can’t wait to watch the men’s marathon this weekend.So cool that you have something productive and creative to do while watching tv, I bet that would cut down on snacking…:)

 148. 16a11835edHey there! I’ve been following your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to mention keep up the good work! 15a

 149. What i don’t realize is if truth be told how you are now not actually a lot more neatly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus considerably when it comes to this subject, made me in my opinion consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not fascinated except it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always deal with it up!

 150. By 8. September 2010 – 03:37online veterinary technician degree germany online shopping hospitality tourism management online component australia online world map with asia dover n h newspaper online stenography online learning online tools for library students silkroad online crossbow mode schuhe online cheap online wills watch parades online photogallery online free tap dance video online online master’s school counseling ebay auction online

 151. Yeah Walt, if I remember right this incident with the Googlecam happened before Memorial Day, which is the day the flag usually comes out and stays out until Labor Day. The reason it was out earlier this year was because I felt compelled to begin flying it the day Osama bin Laden was killed.

 152. Salut!Je suis contente que vous puissiez réaliser ce rêve et cette grande aventure! -Stéphanie, je crois que nous sommes allées au secondaire ensemble à la JBM! Je ne savais pas que tu étais la cousine de Mélanie!- Bref! Je vous souhaite bonne chance!J’ai une petite question….Est-ce que ce défi soutient une cause?À la prochaine!Sylvie

 153. Applause applause….for a person who deems himself not creative, I would say you indeed out much heart and love into making yourself create a homemade toy for Caitlin.And as for being resourceful – 2 new boxes?? Now where in the world would you get that if you could not source it! 3 cheers for daddy!!!(and oh! the pressure from Hotmummee!!! hahaha…)Anns last blog post..

 154. and it has worked! I've used echinacea in the past, but with the honey-cinnamon remedy, …www.healthhomehappy.com/…/6-easy-home-remedies-for-the… Read story Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. This entry was

 155. Think burning down your house is the answer?Just ask the guy who purchased a box of very rare expensive cigars. He insured them, then smoked them, made a claim with the insurer that the cigars were lost in a fire! After a little investigating they had him arrested for placing a false claim!

 156. my name is lance holcombe i am from england, i have always been a keen supporter of Christophe Reeves, ever since i was 3 years old. of course when he died, it has not been the same, when others take his name in the films, they will never be another, i hope his family find a cure for there fathers condition. RIPXX

 157. E outra, Álvaro, se você leva mesmo em consideração a patrística, verá que os santos acreditavam na imortalidade da alma, desde os primeiros séculos… Basta ver Santo Agostinho, por exemplo. Desde os primeiros séculos os cristãos acreditavam na imortalidade da alma.

 158. So true. But in WASCO case, it is not just “money” at root of evil but also power, borbol, and ego by Maynard. First he threatened to shut down tourism sector and now shutting down water. He love the attention and following the Lindsey Lohan Guide to Staying in the Media, he would love to get arrested by Fletcher for stopping an essential service because then his face all over the news. More news, more dues.

 159. We all know that 14 states in the United States as well as possession of suffering should be registered as non profit. Researchers and scientists over the years and with recent discoveries marijuana plants growing as high as six feet tall.

 160. / I ate icecream for lunch every other day in high school… because I was an American that lived in America. I had this thing called freedom of choice. Was it good for me, probably not but let the kid/parents decide what is right.

 161. Sara- yes, den här gången tänker jag banne mig inte sluta kära styrka när/om jag blir skadefri! Lycka till med kroppsbyggandet du med;)Carina- härligt med långdistansare som inser vikten av styrketräning! Och att du hinner med styrkan mitt i allt lång- springande:)

 162. In other business owners, individuals came experiencing absent siblings, lengthy thought dead… as well as for you to mend associations along with husband and wife or even parents, extended surpassed more than, that individuals got personal, distinct along with incredible details which validated for the children, the clairvoyant actually

 163. . This is a positive move by Yahoo.With this money they should be looking at interesting acquisition opportunities. These names come to mind – Automattic, Six Apart, Glam Media, Slide or maybe the likes of Foursquare.3 d2 45

 164. brow cake sounds interesting!@Tali your English is NOT bad! lol at your visions of the melting pencil, no chance of that happening in London *hope it does get that hot secretly! This gel is quick and easy, but your eyebrows look perfect as they are, you may not need it! Mine look down :(@Laura yes powder over a pencil is much softer, you can get eyebrow growth products too.@Lydia 4 months is good! @Devs aww bless!xxx

 165. Steve Hi Tomaz,I love your videos and articles. My coach has been telling me not to use myarm while serving but I should rotate my shoulder and let the hand follow.Your video showed an easier way to practice it in 4 steps. That is why Ithink you are a great coach. Your previous video about accepting themistakes was also very educational.Practicing forehand and backhand by first holding the racket with both handsin front and just pushing the ball to get used to the racket movement andfeel was extremely useful for me.Best regards,Steve

 166. Sonntag, 20.11.2011Finde ich total unbefriedigend, dass man jetzt nur noch 5 Stunden hören darf, obwohl das Limit vor einigen Wochen erst auf 20 Std begrenzt wurde. Was soll das? Geht das Geschäftsmodell doch nicht auf?Ich denke das wars dann für mich mit simfy. Schade.

 167. Caro Luis e HelderContinuo fascinado por estes post's.É algo que nos liga, a todos, com um passado próximo.Então Portugal não tomou parte na II Guerra Mundial?Os "livros" dizem que não, mas a realidade é outra.Portugal sempre esteve pronta para a batalha, ainda que sem meios para tal.Um abraço e continuemJosé Martins

 168. that your husband is dying. Is he sharing with you in these last days/weeks/months his stories of growing up? I wonder if that’s something we do–talk about our past as we get ready to face an unknown future. The painting is evocative and your text really shares with us a time and a place and the joy of childhood.Peace.

 169. Thanks for answering, Erin!Still, it makes no sense. If god wanted people to listen, he’d make them to. He has superpower, hasn’t he? He is omnipotent. So why should he talk to people who don’t listen?I can see that the “radio on mute” analogy makes sense for non-omnipotent beings, but for god, it is just plain silly.

 170. I am lucky to live in Wisconsin where there is a “butter law”. Restaurants are required by law to serve butter with, or before, margarine. I am old enough to remember when “oleo” was illegal in Wisconsin and we had to go to Illinois to buy it! I love butter:)

 171. Men alltsÃ¥…. Visste du att man fÃ¥r ett NAMN ingraverat i julbokhögen? Och ett Ã¥rtal.Jag är nervös att det skall göra den ful, men tog det till slut ändÃ¥. :)

 172. HomeAbout me…Board Polaroid…Horse of the Week…Horse Show of the Week….Last Week’s Horse of the Week….Last Week’s Rider of the Week…London 2012….News…Recent Results….Rider of the Week….Show Style……Some Photos of the Day….Stabling with…..The Fabulous Life of……The Horse Shows…..The Man on the Scene…… Display Sidebar I’m on Facebook…Archives

 173. dzandonatti Ryan,This is so exciting!!! Can’t wait to hear all the dates and details! Hoping Chicago makes the tour, again!!! You and Neil were amazing the first time around Diane

 174. Vâng, tôi sẽ thông tin về chuyến đi sau (tháng 5).to Lai Tran Mai : Nếu tháng 8 bạn về chắc đi dịp đó được thôi. Có điều vào tháng 8 các em chưa đến lớp nên ta không gặp được nhiều, có thể làm các việc khảo sát, chuẩn bị để cho năm học mới.

 175. Bravo Landini, GRANDE FIOM: è la prova provata che non chinando la testa la battaglia per la dignità delle persone e i diritti dei lavoratori può anche essere vinta.

 176. glad to see Affelay started. he just came back from that ACL injury about a month ago. Guardiola gave him some minutes in their last few La Liga matches.. I’m sick of Robben. He did hit the post on that giveaway by the Danish GK, but he also had RVP sitting to his left for an easy layoff. RVP looked pissedWould like to see van der Vaart get in..and maybe also this kid Strootman. supposed to be a big good deep lying midfielder. plays for PSV

 177. OK. AQUI DEJAMOS EL TEMA A DEMÁS NO SE QUE PASÓ QUE SE CRUZARON LAS RESPUESTAS. YO RESPONDÍ A LA CARTA DE UNA COMPATRIOTA….QUE ESTÁ POR AHÍ ARRIBA, PERO DE TODAS MANERAS DA IGUAL…SALUDOS A TI, CORDIALES Y A GALICIA QUE HE PASADO PRECIOSOS MOMENTOS YO POR ALLÍ.GENTE ENCANTADORA, LUGARES ENCANTADORES. GRACIAS POR CONTESTARME Y UN SALUDO CARIÑOSO.(YO SOY DE SAN SEBASTIÁN AUNQUE AHORA VIVO EN EL PIRINEO ARAGONES. KISSES. AGURRRRRRRRRR

 178. 私もご主人と一緒に引っ越された方が良いと思います。今妊娠8ヶ月で、出産後2.3ヶ月・・・合計どれだけ離れてしまうのでしょう。良いこととは思えないです。出産間際の転居は大変ですが、出産後に赤ちゃん抱えて新生活スタートも同じように大変だと思います。「大変だから数ヶ月実家へ」はとても安易な気がします。ご主人と一緒に転居する際どうすれば負担が少なく出来るか・・その方法もよく考えてみてはどうでしょう?役所のことで気になることが。私は以前、転居日より2ヶ月早く住民票を移したいことがありました。理由も明白なことなので、その際役所へ相談へ行ったら、もう、大変でした。「住民票は住んでることの証明。引っ越す日に移すもの。いかなる理由でも今現在住んでいない住所への転居届は受け付けられない!」「違法行為をすると聞いてしまったからには、あなたの住民票は転居日にしか移せなくしておく」・・とりつく島なしでした。。本当に大変でした。。全部が役所・職員がこのようだとは思いませんが、こんなこともあるよ、という話です。

 179. MÃ¥ste bara skriva igen!SÃ¥ otroligt fin sida ni har. Vad kul det har varit att gÃ¥ tillbaka och lsa era inlägg. Vilka bra läxor ni fÃ¥r!Undrar om jag ”vÃ¥gar” dra igÃ¥ng en klassblogg ocksÃ¥. Vad tycker ni? Har ni nÃ¥gra bra tips att ge mig?NinnaK i UmeÃ¥

 180. he comprado una barra de sonido augen y he visto 2 o 3 películas y que dejó de funcionar sólo me preguntaba si hay una garantía o resolución de problemas o es que he estafado y debe tirar a la basura. Le agradecería algún tipo de asistencia en la materia. GRACIAS Roger Petersen

 181. Maddie / Holly, don’t you find the novel police are anywhere and everywhere these days? Or are you perhaps sticking to your deadline and so not having to worry about them?

 182. disse:If you dont mind, where do you host your website? I am shopping for a great host and your web site appears to be extremely fast and up just about all the time

 183. ////. பென்சில் பிடித்து பாடம் எழுத பள்ளிக்கு போகும் உன் குழந்தையை இந்தியாவுக்காக என்றாலும் மழலை மொழி மாறா பாலகனை ராணுவத்திலே சேர்ப்பாயா அல்லது சேர்வதை நீ மனமொப்பி ஏற்றுக்கொள்வாயா? //// நிச்சயமா செய்வேன் ஈழ உறவே…என் இனமே அடிமை பட்டு கிடக்கயிலே உயிருக்கு ஆசை பட்டு ஒதுங்கி கொள்ள மாட்டேன்….ஒரு அறுபது வருஷம் அடிமையா வாழ்வதை விட வீரனாக இருபது வயதில் இறந்து விடலாம்…பகத்சிங்கின் வரலாற்றை படியுங்கள் ஈழ உறவே….நான் வினவிடம் விளக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்….

 184. Hmm global your site ate my first comment (it was super prolonged) i really guess I will just conclude what My spouse and i submitted along with say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring website blogger however I’m still a new comer to everything. Do you’ve any recommendations for novice weblog writers? I’d really be thankful.

 185. i dont no if you’ve come across this issue but it seams most digital yamaha keyboards , the sound font goes a little bendy for the G nearest the center after a while

 186. Like Orton would have gone to Seattle? At least in KC there's a chance of improvement.OK, yeah, there's a very small chance he would have gone to Seattle. But the Seahawks O-line could be replaced by yield signs and they would have better luck, since the defense would actually have to step around the yield signs, rather than just blowing through them like they do now.

 187. “I disagree with the first commenter. Winning a championship is difficult, regardless of how you do it. If anything, he’s looking at how a legacy can be re-defined. You wanna know how he won’t be a legend? If he doesn’t win a ring at all.”Of course it’s difficult, but it’s a whole lot less difficult if you decide not to be the leader.The analogy I read last night was imagine if Michael Jordan had decided to leave the Bulls after 1990 to join Isaiah in Detroit. Would anyone have respected that decision? And even if those Pistons win 6 titles with Jordan, is his legacy anywhere NEAR the same?

 188. 6pmL1Wendi 95#/18:56RxTodd 155#/13:12RxColby 135#/13:13RxDamon 95#/23:23Rx 5rdsJason 115#/18:55Rx 5rdsRochelle 63#/13:12 2rdsRyan 155#/23;01Rx 5rdsBrandi 93#/20:22RxArika 95#/18:48RxL2Carrie 21:12/4:15RxGabriela 22:18/3:43RxGary 24:38Rx/3:08RxGrace 21:09RxShelly 19:29/5:35RxSloane 21:21Rx/3:11RxPaul M. 15:58Rx/3:27RxTerry 15:06Rx/2:37Rx 44#

 189. jeg er ogsÃ¥ are SÃ… glad for picasa, men ved du om der er en function hvor man kan afrunde kanterne pÃ¥ ens billeder ?Synes det ser sÃ¥ fint ud – som bl. a. inde hos Ulla ( Lullaby )KH Vibeke

 190. You are not really suggesting that what makes it wrong to kill a human being is that they suffer, are you? By that logic, it would not be wrong to kill an unconscious person, since such a person would not suffer and would not even know she was being killed.

 191. Which is so weird, because 99% of the diisusscon about football comes in the form of people second-guessing and talking about what they would have done differently or what went wrong.How would this hurt the league? People would stop watching or something? Such a bizarre thought process.

 192. considerable generating…You would happen to be a hope, As we’ve bit of internet firelogs with occasionally expired due to brand: )#)#)#)#)#)#)#). “Analyzing humor is unquestionably dissecting any particular frog. Few citizens are interested along with the actual frog dies a…

 193. Question to myself this week was “What is bliss? What does it feel like, taste like, smell like, look like. Can I hear it? I do not know. Enjoyed your post. Got me thinking,

 194. I hate it. I wondered why the Youtube homepage was going all wonky. All the text is mashed together, videos won't display. Nothing on it works. I absolutely hate it, and whats worse is I didn't sign up for it.

 195. Kære Ann-ChristineJeg har først lige opdaget din blog. Det ser bare så inspirerende ud, og jeg glæder mig til at prøve mange af dine opskrifter af. En af dine læsere nævnte en lækker boller med chokolade og tørret hindbær, og da min dreng elsker chokoladeboller, forsøgte jeg at finde opskriften under dit indeks. Men uden held. Kan du hjælpe?

 196. Oui Jacques C, le gouvernement encore une fois.Nouvelle démonstration à Marseille :22 000 manifestants selon la police220 000 manifestants selon les organisations syndicales(vivement les nouveaux formulaires !)♪ ♪ ♫ ♪ ♫Ce gouvernement,Ce gouvernement,Ce gouvernement tout le temps…♫ ♪ ♫ ♫ ♪

 197. Whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great work! You realize, many individuals are looking around for this information, you could aid them greatly.

 198. By Me 2010-08-13 – 12:21:09Thanks to all those developers, who wrote “Flash-Block” type of add-ins/plug-ins !I never ever see these annoying flash shits on any site. If (and only IF) I’m interested, would click on “Show this shitty flash” button. All (I mean ALL) browsers must (I mean MUST) have such feature turned on BY DEFAULT – “Don’t download and show any embeded objects in sites – just show placeholders with option to load them ON DEMAND” !Thank you, Flash Developers. Reply

 199. I¡¦m no longer sure where you’re getting your information, but good topic. I must spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be in search of this info for my mission.

 200. I want to start a website where i can put google adds on, i have 10 dollars to spend and i know that isn¡¯t a lot but it is better than those free websites that don¡¯t let you do anything. so how do i get started?.

 201. Who could say no to a welcome that includes hot cocoa + buttered rum? Not us! We’re sure your home was on the GPS route for every Trick or Treater in your neighborhood—kids and parents alike!

 202. I have noticed that intelligent real estate agents everywhere you go are getting set to FSBO Promoting. They are recognizing that it’s not just placing a sign post in the front yard. It’s really pertaining to building connections with these retailers who at some time will become customers. So, once you give your time and energy to encouraging these suppliers go it alone : the “Law involving Reciprocity” kicks in. Good blog post.

 203. I do trust all the ideas you have offered to your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for beginners. May just you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 204. loucos varridos, culpa de toda uma classe e geração de economistas que por trapalhice mental subverteram o significado de poupança, do crédito, e do que constitui uma progressão económica saudável.

 205. Hidden due to low comment rating. .korang kalau terer sangat pegilah ganti shiha n iqbal..ni tak memasing dok menyalak kt sini mcm lah tv3 nk baca rintihan korang ni.alih2 rating jjcm naik lg ada lah!!Poorly-rated.

 206. Anita leñe que no habia visto éste arroz, si te digo yo….. me encanta el arroz caldoso, Ani un dia vamos a tener que hablar tu y yo porque tenemos conexion total, besitosss

 207. Vad innebär en publik aktivitet i er tolkning? Det stÃ¥r inget i definitionerna om det.Vi har ju en del besök av klasser för bokprat och lÃ¥n. Räknas det som publikt eller mÃ¥ste det vända sig till en allmänhet sÃ¥ att det är ”öppet” för vem som helst att komma för att fÃ¥ räknas som det?

 208. Querida Laylita, mi nombre es Cesar Adolfo soy de Manta Ecuador, mas vivo ya hace 5 anos en Brasil. Me encantaria mucho pegar recetas de sopas, cremes, caldos tipicos Ecuatorianos.Muy Agradecido y felicitaciones por el maravilloso site ..atteCesar

 209. Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 210. I think it would be cool if the ads they created each had a different version of the main character, the way to keep continuity would be the outfit. That would have be really easy with Shepard for Mass Effect 3.

 211. ‘Xbox 360 has a noticeably higher image quality which we put down to a more refined post-process anti-aliasing solution’Straight from DF’s face off regarding this game Samchez.360 has the better visuals, ps3 has the better performance.I’m fine with that.VN:F [1.9.17_1161](from 14 votes)

 212. 出自李天命-網上思考, 但clif你沒有說出我犯了什麼邏輯謬誤.國民教育第一課# 一、<>(1994)李天命:「三位有些共同點。曾鈺成說……想為國家做點事,愛國……劉慧卿和李鵬飛則說到要為人民服務。……但其實我們是可以問問這個問題的:為什麼要愛國?為什麼要為人民服務?」……曾鈺成:「我是十分感性的,沒有什麼理論能說明為什麼要愛國……」……李天命:「……無須把愛國看做很偉大的事,那是一種自然的感情,正如愛上了鄰家的女孩子,也是一種自然的感情,而不必是什麼偉大的事。不應強迫人愛國,正如不應強迫人愛上鄰家的女孩子。可以強迫人守法:納稅、不偷竊、不發假誓,等等,但沒有理由強迫人愛國,雖然愛國可以視為一種很可貴的情操。」李鵬飛:「我很同意李天命所說的,『愛國』不是一句口號,而是一種感覺。香港人也快要有國家了……」__________________________________# 二、多提兩句(2012)‧1‧首先要做好一個人。 ‧2‧一條狗愛國,只多了一條愛國狗。

 213. Anne: c'est vrai, dès que c'est appliqué ça reste mieux.Les filles écoutent, font les expériences avec nous, là bien sûr elles parlent aussi. Ensuite et ça depuis deux semaines seulement je prends les enfants à part pour les explications plus approfondies, c'est un test, pour l'instant ça nous semble plus pratique.

 214. waad salaamantihiin dhamaantiin,waajirtaa in dadka cusub ay fursadaa heystaan laakiin waxaa meesha ku jirto, xafiiska shaqada ma adigoon wax ay kuu direen oo ah in maalintii 8saac aad meel aado ayey lacag kaamil ah ku siinayaan ,waxaan kaa codsanayaa in aad arintaa si fiican noogu sharaxdo.U codee: 0  0

 215. Beautiful additions to the fabulously fun frill line!! I especially love the new cosmetic bag; its a ton of organiztional power that will work great in my work bag while staying oh so fashionable!! I just love frill; these pieces bring little smiles to my day whenever I use them!! Now if I can only choose which new color to buy. . .maybe a little something in each:)

 216. Wat fijn dat deze ronde afgesloten is! Ik wens jullie een paar rustige dagen!En Anja, ik moet zo lachen om je verhaal van het schieten van bloed…je bent meer bij dan ik destijds, ik heb nooit gevraagd waarom ze dat nou bloed schieten noemden…Thanx, wordt t na 7 1/2 jaar toch nog opgehelderd. xJess

 217. Interessante Ergebnisse, vor allem vor dem Hintergrund diverser Forengewitter… Nur Schade, dass Ulisses uns im PDF die relativen Zahlen unterschlägt, und man die sich selbst durch den Taschenrechner tippen darf. Wieso eigentlich?

 218. Of all the stuff that has happened to me during my live, only a handful standout. It seems my life is bookmarked by these few defining moments that made me think and change my mind or my course. I think Frances is successful in articulating one of these moments for herself. Francis, stay the course…

 219. Oh Kent – your perspective is so awesome, so so so welcome to me. THANK you. It makes me happy to think of Little Edie getting a taste of that attention she always craved. She needed it.I can’t wait to read your book!

 220. I have to admit that there are no holiday albums with which I am really familiar. I do, however, like the music I have heard on Charlie Brown specials on television when I have seen them.

 221. I år har jag inte handlat hem någon påskmat alls eftersom vi ska bort i morgon och på lördag. Men i dag blir det fisk med champinjoncreme och svart caviar vilket nog slinker ner!Ha en fin Elisdag!Skulle nog tro det! Låter väldans smarrigt! //Filuran

 222. The EU will need to do a lot more than this to achieve a mental coup d’état. Religious extremism is on the rise, and people are increasingly becoming disconnected from one another. We need more interventions and an inclusive approach to engage and interact with the real-world (through science).

 223. Pretty poem. You’re a poet an’ don’t know it! There is no god, no divine light. Ere-for? no god given right. No perception, only fact, that our species earned it’s spot on the top Darwin’s stack.

 224. Dieu est un fumeur de havane, pas étonnant qu’il ait les poumons plein de goudron. (Ahahaha mon Dieu que mes blagues sont drôles ! En tout cas j’ai dormi 3 h cette nuit et depuis ce matin je trouve que toutes mes blagues sont drôles)(éventuellement peut-être c’est lié).

 225. 10 Jul 25, 2010 09:31 Well, congrats!!! I was browsing through your blog and fell in love with all your wonderful images and decor, and flowers!!!… and your girls are the cutest!!!Greetings from Chile,maria cecilia

 226. The Dead (An Enemy Novel) book, if anything, is even more gory than the last. There are several loving descriptions of the zombies, including Greg and the one they nickname Pez. There’s also a horrific sequence set in the Oval Cricket Ground. The protaganists aren’t any safer in this one than they were in The Enemy, either, and it’s an entirely new group this time around. There are fewer characters to keep track of this time, and most of the action comes from two specific characters, making it easier to keep track of who’s doing what where for what reason.

 227. Hola, hey no te conozco ni nada… solo soy una chica que buscaba una hoja de papel para photoshop y encontró tu blog… y me pusé a leerlo y este poema me encantó. Si tu lo escribiste te felicito por que está bellísimo :)sorry pero no me podía quedar callada jajajaj bye saludos!

 228. I do not agree with your opinion of projecting congress as more secular as they our country have many communal riots in their rule especially 1984 riots, where they were killing shouting ‘khoon ka badla khhon’. You cannot neglect Modi after progress the state have seen in last 10 years. If he was a communal, the state would have witnessed more riots during this period. And if we talk about the testified blunders and scams, Congress+ has a long list of that while there is a little in the pocket of BJP. So I believe you cannot use the term ‘equally’.

 229. Hi Ajay,really happy to see this blog..we are planning to go this July to Ladakh, I would like to know few things, Should we book car for traveling there in advance or we can book once we reach there, same thing about the hotels..will that be better to book in advance?..please suggestThanks in advance

 230. Meh. Porn has always been. Its nature, availability and popularity probably reflects certain social mores of a society, and almost certainly is a result of several other societal factors; but it’s a symptom, not a cause. Laura’s position is neither uncommon nor correct, both of which may be fairly easily proven.

 231. So…in othern words …EVERYBODY should prove their eligibility BUT OBAMA….You have sworn to protect the constitution aganist ALL threats domestic and foreign….just BROKE your OATH OF OFFICE right there.

 232. Enola Homs…An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, …

 233. I saw your tutorial last week and had to show my mom…she and I scrapbook one day a week together. AAWWW …we did your paperbag mini album. It was a blast and it turned out BEAUTIFUL. I used the new Tim Holtz Vintage Shabby papers and embellies everywhere. I made it for my grandmother and even made a chipboard puzzle and stuck inside one of the sleeves…she loves puzzles. Thanks for inspiration and I will be posting to my brand new blog and will definitely pass the beautiful work you inspired! Thanks again!

 234. Not a new metaphor. I’ve used it myself when explaining what I do to people who ask me what teaching is like. A lot of the skills I learned in retail, I use in the classroom. I’ve heard other teachers use it as well. There’s a lot of truth to it though. I hate the entertainer metaphor because I don’t feel it’s my job to entertain the students. No matter what things I try, I can’t make some things entertaining, but I can certainly try to “sell” my “product” to the students in many different ways, sometimes even tricking them into learning (just like when you get tricked into buying something at the store).

 235. 6 juillet 2012You can certainly see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. « Man is the measure of all things. » by Protagoras.  

 236. it never ceases to amaze me how UK creatives endlessly argue about originality and then produce the most excruciatingly formulaic TV ads. there seems to be no realization on your part that we are now competing with youtube. and that two white guys in an office can no longer bend the masses to do our bidding.take the new Audi grip tv ad. not meant as a dig at bbh but who in their right mind could possibly have been excited about shooting that idea? it’s print on tv.

 237. I tried the red and the new 4th ending. The red ending is much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much BETTER than it was. There are still some annoying stupid things in it but whatever.The new 4th ending is a Biotroll ending, it’s just lol.I won’t touch the green and blue ending for a few days though.

 238. this was my first successful cornmeal tart and i have to tell you I don’t want any other pizza dough or tart other than this. It is so yummy and if you made it with your amazing photo skills no doubt the recipe and post would be incredible

 239. Of course you think the valuation looks right; you’re a venture capitalist with a vested interest and you’re hoping that a high valuation for Facebook will wash across all other companies in which you’re invested.

 240. ( 2012.02.22 11:29 ) : Due to reading your website, I made a decision to write my own , personal. Id never been thinking about keeping a blog until I saw how fun yours was, however was inspired!

 241. Nachtrag: Da eine biologische Herangehensweise einigen durchaus zusagen könnte, das Grundlagendwerk des Kognitionsbiologen Humberto Maturana – Mitarbeiter Heinz von Foersters, gleichwohl häufig im Kontext Konstruktivismus genannt sich selbst von der Bezeichnung distanzierend – gibt’s auch frei im Netz.

 242. Do youve got a spam concern on this website; I also am a blogger, and I was questioning your scenario; weve created some good strategies and were looking to trade options with other folks, be certain to fire me an e-mail if planning to pursue.

 243. I wish someone would have concentrated on this part of my post:“The questions are always the same: What is the true power and influence of Jews in the U.S., and who is allowed to speak on the issue? I wish that someone could prove to me that the average Jew isn’t mostly concerned with Jewish interests and issues, but I have never found that to be the case.”

 244. "Oh so France has been conservative have they…hmmmmm so then what do you attribute their horribly failing economy, lack of jobs, lack of money, insolvency and so on?"Conservative fiscal policies, as practiced by the Sarkozy administration and the E.C.B..**"Its been three months by the way."Thank you, exactly my point.

 245. You know why I love you? In a totally non-creepy sort of way? Because no matter what kind of a day I’m having, what kind of a mood I’m in, you can always seem to bring me back to my center. I mean, the bit about the hail, cheered me up to the point where I almost wanted to cry with delight. Which indicates probably a larger problem of my mental state, but whatevs.Anyway. That has really nothing to do with anything, but I just wanted to say it. Thank you for helping me keep my sanity. *hugs*

 246. If they plan on purchasing a new home, they can NOT buy anything that has the potential to effect their credit. It is a good idea too just stay low and hold off till they our in their new home.PS: You have some spam responses too your post

 247. Thanks for every other magnificent article. Where else may anybody get that type of information in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 248. Siento decir que es una película muy de segundas, con poco presupuesto, y con físicas totalmente imposibles.Le pongo un 4. No merece la pena ir al cine.

 249. I am new to this, but the last 2 trips I have taken to Kroger, I have saved nearly $60 each trip with less than $100 OOP. Another benefit was that I saved 20 cents a gallon on 2 tanks of gas.

 250. Happy Birthday YouTube. Your invention totally wrecked our community wifi, but it has spurred us on to start laying fibre and build a futureproof network that video can not break!We upload videos of our progress to YouTube ;) slowly but surely. We'll catch up.

 251. You hit on just what I had been wondering about, Stéphane. Thanks for sharing that about Builder, which I have, but have not really used yet…will have to revisit it now.I wonder if anyone can share what grade they feel Ultimatum deserves in this regard?   

 252. I purchased this movie earlier this year and fell in love with it. I recommend this wonderful movie to all of my co-workers, Friends and clients every chance I get! Thank you so very much!!Also thank you for the Posters!!!! Namaste,Melissa

 253. I’ve recently started a website, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The murals in restaurants are on par with the food in museums.” by Peter De Vries.

 254. Bia comentou em 6 de julho de 2012 às 14:19. Que fofo! Apesar de já ter ouvido falar na Isabel Marant e saber que maxicolares chamam assim, sou tão normal que queria ser um pouquinho mais it! rs

 255. I was very delighted to locate this site on yahoo.I wanted to say thank you to you with regard to this wonderful article!! I surelyliked every little bit of it and I¡¯ve you bookmarked to look into new stuff you post.

 256. 4c2ఒక వ్యాసం మీద రెండో మూడో వ్యతిరేక అభిప్రాయాలు వ్యక్తం కాగానే “నేనిలాగే రాస్తాను. మీకిష్టమైతే చదవండి, లేకపోతే పొండి! ఇటు రానక్కర్లేదు” అని బారికేడ్లు కడుతూ ఒక ఆకస్మిక మధ్యంతర “గమనిక” పెట్టడం ఏ రకంగా న్యాయం? నేల పాఠకులంటూ ఎవరూ ఉండరు! ఒకవేళ ఉన్నా వారికి అభిప్రాయం రాసే హక్కులే ఉంటాయి కానీ ఒక రచనను అపహాస్యం చేసే హక్కులు మాత్రం ఉండవు.

 257. the nerves or muscles, such as itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral); or if you have signs of RA and how to avoid withdrawal symptoms when you stop taking viagra shop perth, call the Poison Help line at 1-800-222-1222. Symptoms of condition

 258. me parese muy bacano que le den oprtunidad alas personas com algina discapacidad y tambien que mediaran una oportunidad a mi ya que soy una persona con una discapacidad del miembro superior izquierdo en cualquir aria 3147038630 gracias

 259. To quote from Douglas Adams, “the past is fiction to account for the present.” Anyone that uses history e.g. everything that’s gone on before they were around and on the scene as an excuse to do *anything* be it good or bad …is an idiot. They’re merely looking for the most basic, simplistic excuse to do whatever it is they wanted to do in the first place.

 260. Carole – Okay Dawn, so now the Grandmommy gets to gloat – ’twas I who found your website and what a find it was! Your photography work is fantastic – you are such a skilled artist! We had a wonderful photo session with you and Roger and look forward to many more! Evan is absolutely stunning in these pictures they took my breath away when I saw them! I will certainly refer people to you because you don’t disappoint!!!

 261. Thank you, Maddie. I have been guilty of buying my solids at that store and wondered why their "kona" fabrics were so dull. I thought "kona" was a brand name. Big mistake. Thanks for clearing that up. Do you have wide RK-Kona fabrics?Gayle

 262. Should a person pick two professions and stay with them from the beginning, or should they change their professions to something more useful as they progress into the higher levels?I am an Undead Mage, and I am a level 30 currently. I chose Herbalism and Alchemy as my trades. I am beginning to wonder if Enchanting and Tailoring would have been more useful choices.What are your thoughts on the trades for this character?

 263. celles que j’ai vu dans le ciel limpide de hte egypte au-dessus du nil allait du ciel a l’eau ! dans un silence juste berturbé par le croassement des grenouilles !fais bien attention a toi ma toute belle !

 264. Renato habite Colmar, mais autrement votre petit texte est amusant, un vrai talent. J’imagine, mais ce n’est que mon imagination, que Renato n’aime pas les enfants, une sorte de W.C. Fields en maigre et sans un compte en banque, ouvert dans chaque ville visitée.

 265. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 266. I beloved as much as you’ll obtain carried out right here. The caricature is attractive, your authored subject matter stylish. however, you command get got an nervousness over that you wish be handing over the following. sick no doubt come more earlier again as exactly the same nearly a lot ceaselessly inside of case you defend this increase.

 267. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 268. im starting to doubt finland is at all cold since ben seems to be naked in nearly every recent post adorably naked but still, confusingly naked. We are all wearing mittens hidden under electric blankets over here!!!

 269. jangan jadi sewel perkara belum berlaku pas tak sebodoh seperti yang kamu sangkakan sebenarnya kamu yang kena tipu tapi kamu tak sedar asyek menuntun tv satu suku,dua suku,tiga suku empat suku,kemudian baca surat khabar utusan meloya,memang ketinggalan zaman.

 270. ekkkuD / Creatures [14]3 Vampire Nighthawk 1BB2 Huntmaster of the Fells 2RG2 Olivia Voldaren 2BR4 Desecration Demon 2BB3 Thragtusk 4GPlaneswalkers [3]3 Vraska the Unseen 3BGSpells [19]4 Dreadbore RB4 Abrupt Decay BG4 Mizzium Mortars 1R3 Underworld Connections 1BB4 Bonfire of the Damned XXRLands [24]4 Blood Crypt4 Overgrown Tomb3 Woodland Cemetery3 Dragonskull Summit5 Swamp2 Forest3 MountainTesting this with friends at the moment and I really like how it is going. Will keep you updated!

 271. DmwangiOctober 24, 2012 at 17:20 pmDm,“With respect”Plagiarist!!!!Methinks that you’re mistaking us for Kenya (remember the country which you slinked away from under the cover of “darkness”).A bit of education (not the kind which impresses WHITE people) :PreambleWe, the people of South Africa,…Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity.p.s. you do get a little mention though (sort of – not sure it applies to those who sneaked in later) Respect those who have worked to build and develop our country

 272. The fact that he’s not willing to fly across the pond shows me he doesn’t give a crap..dude F this guy, move on from him..he doesn’t contribute any type of cutting edge talent to make it worth while…this POS doesn’t realize how many players at his level that are americans would kill for the opportunity. invest in Chris Pontius rather than this Dbag who’s just F****ng Around w Us.

 273. The spelling has been improved but Mr Anonymus continues to write his hateful rubbish. Security is there because is needed to protect its people against bloody murderes.But good bye, Mr Anonymus, it seems that you feel best talking to yourself.

 274. Please bring back the grid of videos! It was simple- quicker to navigate and easier to know what was new at a glance. The fact that I can't see if I have a new message or not is even worse. I understand that there's pressure to have a fresh, new look, and I was fine with the last layout update for that reason, but this is seriously inconvenient, unorganized, and unnecessary. This is probably a good time to listen to user feedback.

 275. I would think that demographic trends have more to do with a falling crime rate than more vigilant law enforcement. As the birth rate has stabilized at about 1.9 live births per fertile female we have a stable youth population born mostly into loving homes. Also, more prosperity in the past 20 years has more to do with it as well as a more educated and informed public.

 276. Ruth, I feel the same way. My mom and I are so close now…so much more than when I was younger. I just used to get mad about stupid stuff because I was young and dumb and didn’t have the sense to know better.So right now, I take what I can get from my kids!

 277. Thanks for the help! But I'm stuck at the Run/Debug Settings for configuration. It keeps telling me that my Main type is not specified. Can you give more details on how you add the line of argument?

 278. I don’t think this is from a bad diet. It is VERY common to develop gallbladder issues following pregnancy. I never had any problems with my gallbladder until after I had my daughter. About 8 weeks after I started having the attacks and then ended up having to have mine removed. Its a outpatient procedure and wasn’t all that bad. Its a lot better without the gallbladder- and having NO attacks. Then to have the stones and continue having the attacks- cause boy were they painful. Good Luck!

 279. Hola, es primera vez que leo y visito tu blog, muy bueno e interesante.Creo que esto de las redes sociales se está volviendo una epidemia.hasta pronto y sigue escribiendo más.

 280. Will there still be bookmarks, or will they be a thing of the past which people don’t understand the true meaning of, like icons or files? Perhaps this is a new product idea. Designer bookmarks for e-readers. When I open the second drawer of my bedside stand, I can place the somewhat open book over the edge of the drawer. It is waiting for me the next time I need a sleep-aid!

 281. Desejo imprimir todos meus projetos. E a paz, a felicidade, alegria, saúde, a igualdade, e a solidariedade entre as nações. Para que este ano nossa atitude não fique só no papel impresso, mais que possamos tirar do papel tudo isso, e colocarmos em pratica.

 282. Thanks for the ideas you have discussed here. Another thing I would like to express is that computer system memory demands generally rise along with other advancements in the technologies. For instance, any time new generations of processors are introduced to the market, there is usually a matching increase in the size and style demands of both pc memory as well as hard drive space. This is because the software operated by these processor chips will inevitably increase in power to make new engineering.

 283. ¡Genial! Ya va… Por cierto, ¿no tendrás una versión en inglés de esto para mandárselo a un par de… *suspiro* … *pensamiento sobre adjetivo adecuado* … almas inocentes? ¡Gracias!

 284. Ang Widerstedt lönespec. Hade det varit en riktig lönespec sÃ¥ hade nog hennes efternamn varit rättstavat dÃ¥ hon stavar Viderstedt med enkel V enligt folkbokföringen. SÃ¥… fake

 285. How to get sexy abs for women?I want to get sexy abs like Kim Kardashian or Jennifer Lopez but I can’t. I have been doing ab workouts for the last two months and plenty of cardio so how do I speed up this process?

 286. You didn’t mention battery life in your article. The battery lasts 5-7 hours on the new MacBook air. The old one only lasts 2-3 because they didn’t have enough space for bigger battery. That alone makes it substantially better than the old Air. I would still prefer an IPad though rather than the MacBook Air.

 287. Please Add describe the viewers how can they get back ranking….using unique content and natural link building …. Not doing over optimization…. Also use SEO friendly content on your website….

 288. In Russian, the word for Indians is “indyeitsi”.And the word for turkey (the bird) is “indyuk”.It sounds like it come from the same root word (“indy-”)But more importantly, why is she saying that halal slaughter is worse than regular ways of slaughtering turkeys?

 289. L’homme au cheveux rares dit :Il faut bosser pour réaliser des match de meilleur qualité. Au vu des joueurs que l on a dans l équipe on doit faire bien plus mal a des équipe comme Orsay comme tu dis sans leurs manquer de respect..

 290. Hej Camilla,Jeg hÃ¥ber, du er kommet godt igang med kuren?Hvor er det bare super flot, at du har tabt 52 kg – det mÃ¥ have krævet en hel masse viljestyrke.Mht antallet af æg, sÃ¥ har jeg faktisk ikke noget tal for, hvor mange du mÃ¥ spise. Jeg vil tro, jeg selv spiser æg 3-4 gange om ugen.Hilsen Sanne

 291. Thank you for a chance to read ‘Claimed’ before the fall. It does not happen too often that I find myself liking so many secondary characters in one book. I look forward to your stories.

 292. Yes, I’ve heard the term, but (as far as I recall) only in the sense that it could happen, or might possibly have happened, but there’s not much evidence for it. This probably means I don’t know much about it.I think I’ve always thought of it as an extra-severe ice age. The opposite of a greenhouse effect – with conditions more like Mars than Venus, in other words, but with more water.This is from a person with a high school education and a basic interest in science.

 293. Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great post.

 294. Hi there! There is a section in the upper right hand corner titled “Never miss a post” this is where you can enter your email address to subscribe to my site and receive updates anytime a new post is added. Thanks for reading!!xo – Dee

 295. Ye betul…Finas develop dan support filem Malaysia…dan juge Finas pegang duet. Diorang yg akan tentukan siape yg dpt pinjaman utk filem atau x. Korang rase2lah, kalau org still aktif dalam filem, pastu pegang kuase camtu, ape yg akan jadi nanti?

 296. like to see things that utilize odd numbers. Visually, you can use this in a few ways: first, with the rule of thirds; second, by utilizing triangles when posing people; and third (don’t you love that there are

 297. you are truly a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task in this subject!

 298. Christoph,How are you? Glad to hear the trip is going well. Seems like a few adventures so far. Hopefully you did not drink “too much” vodka with the russian soldiers staying in your cabin. -Joel

 299. C'est sympa de nous faire profiter de votre invitation. Mais avez-vous conscience que vous faites de la pub à une école qui demande 185€ pour ce cours? Ce n'est pas à la portée de tout le monde! Je trouve dommage que les blogs deviennent des supports de publicité.

 300. But it’s prettier when you mix them Joe! Hang on… which ones are the nickels again? Maybe you should have written an article on identifying coin denominations first. :S

 301. great post! Took me back and made me think of the care-free days of college and being a little kid running around all day. BTW – striking that couture model pose at a tender young age! luvs it!!!

 302. ” thibaud says:August 10, 2012 at 10:30 amWhat would Mead do if he couldn’t link to so many NYT-reported and -researched stories? Just make stuff up?”No, thibaud,nobody can make it up better that NYT.

 303. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 304. à°¸ుà°œాà°¤ à°—ాà°°ు, à°®ీà°•ు à°¨ిà°œాà°²ు à°œోà°•ులలాà°—ే à°•à°¨ిà°ªిà°¸్à°¤ాà°¯ి. à°¬్à°°ాà°¹్మణుà°²ు à°‰ంà°¡ే à°µీà°§ిà°²ో à°µిà°¨ాయక à°®ంà°Ÿà°ªం à°ªెà°Ÿ్à°Ÿినవాà°³్à°³ు à°­à°•్à°¤ి à°ªాà°Ÿà°²ే à°µేà°¸్à°¤ాà°°ు. à°¬్à°°ాà°¹్మణులకి ఆచాà°°ాà°²ు à°¤ెà°²ుà°¸ు à°•ాబట్à°Ÿి à°’à°•à°µేà°³ à°µాà°³్à°³ à°µీà°§ిà°²ో à°µిà°¨ాయక à°®ంà°Ÿà°ªంà°²ో మసాà°²ా à°¸ిà°¨ిà°®ా à°ªాà°Ÿà°²ు à°µేà°¸్à°¤ే 'అపచాà°°ం, అపచాà°°ం' à°…à°¨ుà°•ుంà°Ÿాà°°ు. à°®ా à°µీà°§ిà°²ో జరిà°—ినది à°…à°¦ే. à°¨ిà°¤్à°¯ం à°µంà°¦ à°®ంà°¦ి వచ్à°šిà°ªోà°¯ే à°µాà°£ిà°œ్à°¯ à°ª్à°°ాంà°¤ంà°²ో à°µిà°¨ాయక à°®ంà°Ÿà°ªంà°²ో à°Žà°²ాంà°Ÿి à°ªాà°Ÿà°²ు à°µేà°¸్à°¤ాà°°ో à°Šà°¹ింà°šంà°¡ి.

 305. Kartko,Piszesz o politycznym uwodzeniu. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy z tego może wynikać, że pani profesor zaczęła gubić się w politycznych opiniach i usprawiedliwiać J.K., gdy poczuła chęć zaopiekowania się nim i wyprowadzenia go na prostą? Zaczęła oceniać przez uczucia i emocje, a nie pragmatycznie i na zimno?

 306. >>>¡¡¡GANADOR!!! ¡Hola Adrià! Acabas de ganar 2 entradas a “The Brandery” Por favor envíanos tu nombre completo y DNI a . // Puedes pasar a recoger las entradas a partir de mañana miércoles 4 de Julio en horario comercial. Te las entregaremos en el Punto de Información de la 2ª Planta del Centro Comercial.

 307. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thank you!

 308. “We mourn the lionhearted Vittorio’s death. And while we recognize that he was killed by a radical Palestinian faction, and we condemn radical Islamism, this in no way diminishes our own commitment to ending the cruel occupation.”Phillip Weiss knows it was a radical Palestinian faction, because that’s where all the evidence points.Where is your evidence that Israel was responsible for all those murders? Coincidence doesn’t mean squat.

 309. Grazie mille Axel, non credo che ci conosciamo se hai tempo mandami una mail e raccontami qualcosa di te, ho dato un’occhiata rapida al tuo blog e mi sembra interessante. Come ho un momento me lo leggo con la dovuta calma.

 310. Ciao Federica..Grazie per aver scritto questo articolo..cercherò di divulgarlo..perchè è ora di finirla di vivere sempre nell’oblio, di prestare attenzione solo a cose che piacciono, di far finta di non vedere per stare meglio..Per fortuna ci sonoa cnhe persone come te.ciao!Beatrice Gustinetti

 311. Mas yayan :DHaha Benar sekali mas, mau di kata apa, hasil iklan seperti ini dijadikan nafkah untuk keluarga, mana menjelang bulan ramadhan ini, bersihkan diri saja deh kunci untuk kita semua

 312. Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 313. The content that I normally see is nothing like what you have written. This is very well-thought out and well-planned. You are a unique thinker and bring up great individualized points. Please continue your work.

 314. Ciao Guido, bella novità questa dei commenti, vengo spesso a leggere le tue poesie e mi fa piacere lasciarti i miei complimenti.Un solo rammarico… neppure una è scritta per me…e poi con sto nome che lascio, un po’ me ne vergogno, ma in internet pare sia obbligatorio lasciare solo nik (si dice così?).In ogni caso non mi chiamo giulia, peccato.a presto.

 315. C’est pas ma copine (diantre, certes pas !) mais ma collègue. Et je pense qu’il faut donner l’exemple aux enfants en évitant de tarter les collègues que nous n’aimons pas. Je ne rentre pas dans le débat, elle n’a qu’? se débrouiller. Et même si elle nous… importune journalièrement, ça ne changera rien ? avant, quoi. ^^

 316. Well no longer is NY the Nanny state, it’s now the Ninny state. Let’s everyone wrap ourselves in bubble wrap and stay in a closet, drive a nerf car and never hurt anyone’s feelings or allow your feelings to be hurt, only wear soft clothes and talk only in a very, very low voice and one day you’ll grow up to be… a Man, I mean Woman, I mean Man… I mean… well anyway, you’ll be some type of fat encapsulated carbon based life form.

 317. -She is not.Yes she is. Sure there are some other patriots out there, but none like Orly. Nothing compares to her.Orly KICKS THEM IN THE NUTS AND GIVES THEM SMALL SIPS OF WATER EVERY FREAKING DAY BABY..! And she does it all with "CLASS", of her own free will, and at an incredible price and personal sacrifice. Orly is one "CLASS ACT" SCREW ALL OF YOU that cut her down and the horses you rode in on you UNGRATEFULL BASTARDS..!

 318. you’re truly a good webmaster. The website loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a magnificent task on this topic!

 319. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “A thing is not necessarily true because a man dies for it.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 320. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 321. sach much jab bhi is geeet ko suna…laga pal ruk gaya hai waheen … waise "koi baat chale' me sirf do geet triveni kee shaili me the…baki ghazal hi hai …

 322. Ugh— yesterday started filling up the sink to do the dishes, and completely forgot about the running water. Luckily the inch or so of nice soapy water helped clean the floors (though I had to drag the giant shop vac out of the attic to clean up the flood!)

 323. hello…….I like the dear data you provide in your articles. I will bookmark your blog and have my children check up here often. I’m fairly sure they will learn numerous new stuff right here than anyone else!…

 324. When I bought the groupons for my grandkids, I could only hope I was not making a mistake. I sure didn’t. Rylee, Mason and Braden have not stopped talking about “their ponies” and their time with you. Ashley and Hannah made them feel very comfortable.I will never forget their smiles or their little heads bobbing as they got to trot!! Thank you again for such a wonderful experience for them. I did not share with you that my dad raised shetland ponies. I know he was smiling down on them the whole time. Grammie

 325. The monster tree cleans up nice! I still wear my race shirts whenever I can. Dorky & sad statement about my lack of fashion wherewithal, I know."she made for my husband" – Are you keeping secrets from us?

 326. I think Jerry Bossert does a very good job in his work for the Daily News, and to the example you site really cares about the horses and the people on the backside. That’s why I thought it was odd he didn’t discuss this horrific accident in more detail. I checked my edition after you posted and I don’t see anything else about this but what I saw in his usual column. I get my copy as home delivery, so maybe later editions include a story about this, but there is nothing else about this in the edition I have.

 327. Tired of getting low numbers of useless visitors to your website? Well i wish to tell you about a fresh underground tactic that produces myself $900 each day on 100% AUTOPILOT. I could be here all day and going into detail but why dont you just check their website out? There is really a excellent video that explains everything. So if your seriously interested in making quick money this is the website for you. Auto Traffic Avalanche

 328. saka:nekā nevar saprast, cik jÅ«s tajā palātā esiet?Vai kāds paveikts darbs Latvijas labā jums te ir? Vai visa enerÄ£ija beidzas, izgāžot kārtÄ“jās samazgas Å¡eit? Esiet sev uzdevuÅ¡i jautājumu – kāpÄ“c jums nav skojotāju? KāpÄ“c cilvÄ“ki novÄ“rÅ¡as no jums? Grantiņš ir sen apmaksāts provokators, kurÅ¡ diskreditÄ“ Latviju. Ko pārÄ“jie?

 329. I just moved; the previous tenant had pets and also smoked the, odors were throughout the house. The landlord compensated me for repainting all the interior walls I added the Air-ReNu paint additive that a friend recommended and thankfully, the house stays smelling fresh no more odors. One application works 24/7/365 no re-application required. Was this answer helpful?

 330. OOoooo, I'd love to be in with a chance for winning the fabrics please!I love her new next stop london line too.And I will make a quilt very similar to your one for a very special little girl I have in mind!Have a happy week! x

 331. Wat een leuke dingen in die goodiedoos UHM Glossybox Ik zit er toch aan te denken om ook een abonnement te nemen (als het inmiddels ook zonder creditcard kan)

 332. This way you can catch up on the show and next time it comes up in conversation you won’t feel out of the loop. Also, don place any images too far inside, as it will be difficult to get the rub-on tool all the way inside the dome. Girls go out of their solution to tuck them into their pants concerning exhibit off the boots. That believable.

 333. 雖然我沒讀過Putnam,不知道他怎麼回應。不過我覺得,「並非碰巧產生的桶中腦」的例子,雖然可以避免self-defeating,但也不會對懷疑論者有利。下面考慮兩種BIV:1. 對此一BIV來說,他的所有經驗都可以透過因果連結追溯到外在世界對應的真實對象。在這個情況下,論證的第四點就錯了,因為我所經驗的外在世界要是不存在,如何可能跟真實的對象有因果連結呢?此外,由於我所有的經驗是真實的,我當然知道外在世界存在。2. 對此一BIV來說,除了「我是一個桶中腦,我的感官經驗都是來自於電線」這件事情,其中的字彙能透過因果連結追溯到真實的對象之外,其餘所有的經驗都沒有辦法,都只能追到電流。這一個BIV雖然大多數的知覺經驗都是幻覺,然而,他依然可以把「我是一個桶中腦,我的感官經驗都是來自於電線」這個真實的經驗內容當作是支持外在世界存在的理據。這兩種BIV如果說「我是桶中腦」,雖然不會self-defeating,但懷疑論者大概不會想要。

 334. Привет Всем!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость – мужские кофты и интернет магазин купальники … Удачи Всем! :::::::::::: – Kamagra tablets in India ajanta pharma or – kwick kamagra , – Kamagra shelf life !!!!

 335. Esse filme é uma verdadeira obra de arte. Muito diferente dos filmes de prateleira adolescentes Hollywoodianos (feitos para vender), este é um filme ora superficial, ora com cenas de um teor artístico inquestionável (como a cena dos ovos quebrados). Nota:

 336. Dear “Surely advertising does not roll with the mantra that bread is just bread, water is just water or a phone is just a phone. We like to imbue inanimate functional stuff with aspiration and inspirational emotion.”I think that one of the virtues of good advertising is realism and perspective. I respect your view, but nothing will convince me that a nation’s heritage is amongst the first, say, 5 aspirational things you could relate to bread. And I am not being cynical here, or “relativistic” (excuse my horrible english…) – All I am saying is that I want a more solid and realistic connection with the product. :-)

 337. i watched all the videos mostly cause i had nothing better to do, but i was more annoyed they didnt use the fingernails to their advantage, which might have gotten a better pop on the sucker than the squeezing they where using.I know if me or my mom ever had one my sister used her nails as an advantage to kinda get up under, squeeze, and pull up (hope that makes sense) usually getting a good chunk out in only one or 2 goes than a constant barrage of attacks

 338. I signed the petition as “Fores Kin” (and other random crap). I’ve found that it is useful to have at least one e-mail address on a free site (I use lycos for this) that you use as a reference when filing bogus crap. (Such as logging into sites that require registration but bugmenot.com doesn’t have a working login for…)

 339. Betsey Matthei — September 17, 2012 at 10:36 pm Hi Christine…I so enjoyed meeting you and your lovely daughter at the Newport Boat Show this past weekend. I purchased your book, and read the 1st chapter last evening…and am so glad I did. Looking forward to the rest of your adventure. B.

 340. during the commercial break before Final Jeopardy, a kid in the audience asked if there had ever been a three way tie. Alex said no and the champion overhead that and intentionally forced a three way tie.”Ah, well that makes sense, if you’re into the whole making history thing.

 341. What I have observed in terms of laptop or computer memory is the fact that there are specifications such as SDRAM, DDR and so on, that must match up the specific features of the mother board. If the pc¡¯s motherboard is reasonably current and there are no operating system issues, improving the storage space literally requires under 1 hour. It¡¯s on the list of easiest computer upgrade methods one can picture. Thanks for revealing your ideas.

 342. I have LOVED you guys from the get go … and Simon let you guys down!!! You were Fresh, Clean and enjoyable to listen to!!! You found a beat, rhythm and funky tune that you knew how to deliver!! SOOO pissed that you are gone. By the way, I am not usually a Hip Hop fan … (and I do not like Miley Cyrus either!). Wishing you guys many opportunities to bring you success and happiness!!

 343. I feel as if I'm in the sea looking at the first one and I love the one where she is walking into the sea….so glamourous.I watched the film/documentary about Anna Wintour, editor-in-chief of American Vogue, last night…..it was so interesting watching her decide which photographs would finally make it to the magazine. XXXX

 344. Oooh, that quote is great! I’ve not ever heard it before. Definitely one to store away in my little file of nice quotes.And, as an aside and something that caught my attention; this is the first time I’ve seen the term ‘purple prose’ used outside my various roleplaying communities. Often I need to explain what it means.

 345. I wonder if anyone has any more comments about this subject since the shootings today in Houston Texas at Lone Star College? Do you think guns on campus, carried by students, would have helped or hindered this situation?“I thought this was a safe campus, we had police and armed security everywhere.” Amanda Vasquez – Student at Lone Star College

 346. This blog is so dear to my heart – everything that is my favorite. You make me feel warm, relaxed, as though I’m in an arm chair by a fire with a blanket & book.I love your traditions & outings, I’d love to visit Apple Valley this year although I may have to content myself with photos & day dreams. I can however & shall make it a goal this fall to catch a falling leaf & participate in your game of “leaf catch”!Thank you for opening your heart and your home up to us in this charming post, I enjoyed every second of it. Love you!

 347. All I can express is, I’m not sure what to say! Except certainly, for the great tips that happen to be shared using this blog. I’m able to think of a million fun methods to read the content on this site. I believe I will finally make a move employing your tips on that matter I could not have been able to address alone. You had been so careful to allow me to be one of those to learn from your useful information. Please realize how significantly I am thankful.

 348. Holly: yup, it’s partly your fault. I can still see the innocent looking tweet that made me take the left fork instead of the right. in fact, trying to get it to work for blogger revealed 3 different ways to do it.I had the vital flash of inspiration while I watched prison break with a cup of tea during a break!Witchypoo: thanks! I knew I’d get it eventually

 349. Natürlich ist das Sparbuch sicher. Aber als Klassiker würde ich es nicht mehr bezeichnen. Bei Sparkassen und VR Banken gibt es derzeit einen Zinssatz von ca. 0,25 Prozent. Viele der älteren menschen wissen nicht was Tagesgeld oder Festgeld ist….

 350. Rilegga Livi luciano e troverà esattamente quello che penso io scritto in maniera ineccepibile.RIcito: “È chiaro che un comportamento conforme alla parola detta avvalora ulteriormente la testimonianza ma non è l’essenza della credibilità”. punto. I motivi li trova nel resto della citazione (e in tutto il libro!)Tant’è che uno 2000 anni fa disse ai discepoli: “fate quello che dicono, non fate quello che fanno”. Secondo lei perché?

 351. Hi my name is Ross Baker, I am currently a nursing student in Perth W.A. and am doing a study on why nurses are leaving the health profession and/ or are moving into other industry’s if you could shed any light on this issue it would be greatly appreciated, any accounts from actual former nurses would be incredible as well.Kind regardsRoss

 352. Mikko Ellilä valehtelee. Ritva Viljanen ei halua estää ihmisiä kertomasta mielipidettään anonyymisti. Ritva Viljanen haluaa estää ihmisiä kertomasta mielipiteensä anonyymisti internetissä. Jättämällä tämän oleellisen yksityiskohdan tarkoituksella kertomatta Mikko Ellilä syyllistyy valehteluun.Suurin ironia on se, että Mikko Ellilä ei itse salli nimettömiä kommentteja.

 353. In my younger days, I'd have qualified for an award for "slow writing" (so slow that a team of psychmetricians had to hook my hand up to apparatus to make sure it was moving continuously) and another for "small writing" (so small that nobody–including myself–could read it without a magnifying glass).

 354. The new YouTube design looks nice, but the new channel design is atrocious. It is merely a big, ugly gray cube that we can't customize to be the color we want, nor change the transparency of so that our lovely backgrounds will show. I also no longer see a way to add or remove friends or know who's on my friend's list.

 355. if you were allowed to run the government, will you be able to develop singapore as it is now? if you are all say and no talk, then please think about it. if you are able to walk the talk, then kindly show yourself in the coming elections and prove to the PAP that how fucking great you can be.

 356. Pepsi sort of botched their entry into this “not regular, not diet” market with the release of Diet Pepsi Max, later redesigned, and finally renamed just Pepsi Max. (Let’s not forget that Coke Zero also got a

 357. mi consola il fatto che anche i politici americanisiano incompetenti, non solo quelli italianima ve lo figurate un Giovanardi che in Italia dicesse le stesse cose?sarebbe coperto di contumelie!In questo mi sa siamo un po' più avanti degli americaniQua certe sciocchezze non si sentonotipo che l'uomo non è il prodotto dell'evoluzione cos a che invece in USA è ABBASTANZA DIFFUSA …

 358. Samaa mietin minäkin kuin Selma että Sulla on ollut hurja vauhti päällä. Minä paljon verkkaisempi, en ole ollut viikkokausiin kirpulla. Kaunis viesti tatuoinnissasi, ja hyvässä paikkaa kropassa.

 359. Are you sure about your concluding paragraph? Have you not considered that people's tolerance for failure might be incredibly high so long as the unreal remains sufficiently appealing? Could it not turn out tha we can fall far lower than anyone today–nay, 50 years ago–would find even remotely tolerable so long as iGadget prices continue to decline?

 360. Gosh, that sounds dreadful. So often – just because you're 'a blogger' – people assume that you'd be happy to do stuff for free ('write us an article in exchange of EXPOSURE' or 'pass on the PR message in exchange for.. hm.. mediocre office lunch'). And since there's so many of us – there will always be someone to say YES.. Oh well. Live and learn :)

 361. Omg. I just feel sad. I’ve actually been out of a relationship where I (I think) was getting advantage of everything in the relationship.I can’t go back and probably is for the best. I might be keeping her from getting the right guy for her.

 362. Scary Big Brother stuff!! I read Jeffrey Deaver’s novel, “The Blue Nowhere” which centred around a killer who worked in an information collection agency that collected information(that he then used) from the internet, mobile phones, GPS, etc and it really frightened me just how much people can find about me ….and what if this information falls into the wrong hands??On a brighter note…it’s great to see how many people are interested in your thoughts Dianne!

 363. Julia dit:Une série géniale !!! j’ai lu les 4 et j’attends le 5 avec une grande impatience.Bien qu’il ne faut pas le lire la nuit… c’est ce que je fais et d’ailleurs c’est dur de poser ce bouquin ! Une fois plongé dedans c’est quasi-impossible d’en sortir !

 364. , you just have to init() it. It’s not dropped.I’ll update the examples when that SVN version goes stable and is out of beta. But if you want to use the examples with that beta version, you have to add the code I mentioned above.Posted by on ·

 365. I ordered my MacBook yesterday and got it today in all it’s fresh-from-the-store glory. Amazing ‘diba? Benedict is great to deal with – he’ll answer all your questions, no matter how many of them you have :0) And as for speed, have I mentioned that I got my Mac the day after I ordered it?Galing talaga. Congrats and keep up the excellent work!

 366. Of course you should be paid. Writing is a business just as much as being a plumber or a mechanic as you so rightly say. I hope the workshops go well, both yours and Nicola's.Julie.

 367. Infelizmente, deixamos de ser colônia…apenas isso.Somos dependentes desse sistema político deplorável. Vejam, a quem interessar uma opinião a respeito na minha página. “Independentes. Até que ponto?”

 368. Nevertheless, I copied this into my word processor and additional line breaks at the finish of paragraphs. Is there a way you might edit the formatting a little, to make this less complicated to study, for that other folks who come along?

 369. Messiah as saviour failed at the time, the loss of the temple at 70 AD demonstrates that.Seems though that those that changed it to a new meaning still have to keep the bits of the old that they need to justify the changes. Confusing to a poor little outsider.

 370. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 371. Okay.My copy of Fire has just arrived.My personal life no longer exists for the next few days.Homework?What homework?"I didn't do my essay on Hamlet because I was reading the best book ever" is a valid excuse, right?So. Excited. EEEEEEE!

 372. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web bewsorr. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 373. Cherie, I did a search on Amazon and found them on sale for $1.99 that didn’t include shipping which wasn’t too bad. Just type in Sizzix Tags, Scallop #2. I wouldn’t wait to order, they are on clearance even on the Sizzix home site but I think they sold out there. Good Luck.

 374. Que a pesar de los setenta y muchos años que tenia en la epoca consiguio ganarnos a todos (hijos/as, yernos/nueras, nietos/as) en la estampida de la pergola a la casa el dia de las culebras (otro gran dia a recordar)de sus carreras en bici y "la llevas" antes de entrar al coche, el whisky casero, el descolgamiento via sabana anudada a la viga cual tarzan…Muchas, muchas historias para recordar…

 375. Interessant artikel. Als leverancier in de kartonnage industrie hebben wij sinds kort een volledig afbreekbaar/composteerbaar en vetdicht karton op de markt alwaar men een prima snack bakje van zou kunnen maken. Bij deze kwaliteit zijn alle gewenste certificaten verkrijgbaar die nodig zijn voor de food industrie.Misschien is dat een idee?

 376. It reminds me of in the movies, when we know something bad is going to happen and we are shouting to the screen to not go in there, to not do whatever the character / actor is about to do next. You have us so connected to Miranda that we are all reaching out to pull her away from the navy blue blazer guy! God bless you as you turn to Him each day! mīlestība un lūgšanas!Debbie nesen ievietojis..

 377. Dude I love Pikmin!!! I just subbed for pikmin. I used to play it, but that was when I was horrible at it, so I raged and never beat the first one. But I was able to beat the second one.

 378. you’re in reality a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful job on this subject!

 379. Schnotti 0  71) “Bisschen” schreibt man klein, wenn es nicht am Satzanfang steht,2) “IM Video 2″, weil Dativ.3) “Trotz dieses TestS”,4) direkt dahinter issn Komma zuviel,5) “schreckend” ist recht antiquiert. Sicher meintest Du “erschreckend”.Hach, hab ich wieder Schpass beim klug scheißen. *duckundweg*

 380. dragnea & @ adrian schiopCred că prin folosirea termenului „rasism”, Norbert Petrovici a vrut să se refere la mixul de tranziție dintre creștinism, naționalism și eurocentrism, care conține suficiente reziduuri de rasism (prin faptul că vizează reproducerea intergenerațională a privilegiilor). Totuși, ca să numim ceva „rasism” e nevoie să reperăm existența unor intrumente de identificare, gestionare și sancționare a filiației, dincolo de tezele fanteziste despre superioritate/inferioritate.

 381. Bonjour a toutes, voila moi çà fais depuis lundi que je suis a 3 cig par jour, alors je sais je n’ai rien gagner, ce n’est pas une vraie victoire, mais je suis qd même heureuse car g t a 20 avant…G déja tout essayé et jamais réussi… Alors je me suis dit que si je diminu… Une semaine a 3 puis ensuite a 2 etc j’y arriverais peut-etre…d’autre sont ds ma situation? C compliqué…

 382. В Екатеринбурге. Поло седан. Черный. Комфортлайн. 515000 + очередь. Придет в салон 15 мая. Уже отзвонились из салона. Ответ нужно дать 10 мая. 8-904-987-16-57.

 383. Nada, ninguno. ¿El pulpo Paul? Jus jus.George Lucas… si nos ponemos tiquismiquis reinventó un pasado que ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana.Ya se escuchan silbar las balas. Dice JAB que esta persona trabaja con la materia de que están hechos los sueños, según hubiera afirmado shakespeare si hubiera nacido cuatro siglos después.

 384. Friedrich sagte hierzu am 24. Januar 2012 um 19:02: Es ist schon ganz witzig, wenn die Autoren schreiben: „… seine angebliche Erfindung war ein bloßer Gag …“.Es lacht nur …

 385. I was scheduled to attend a SOAR session in June but I withdrew my application to MSU before that date. So, I didn’t attend. I have now decided to go to MSU and need to attend a SOAR session before I can register for classes. I am enrolled. I called on Friday to try to enroll in SOAR since I am unable to do so online. I would like to attend the one this Wed, Aug. 15, if it is still available. I can’t even register for my classes until I do so. Thanks. Sam JonesM00789332