Doktor | 2015. július. 14. 16:09

Ijesz­tően nő a HIV-fer­tő­zöt­tek száma

A na­pok­ban je­lent meg egy hi­va­ta­los grafi­kon arról, hogy mi­lyen tem­pó­ban nő Ma­gyar­or­szá­gon a HIV-fer­tő­zöt­tek és az AIDS-okozta ha­lá­lo­zá­sok száma. A kép na­gyon sötét.

Három éve 219 új HIV-fertőzést regisztráltak, 2013-ban 240-et, 2014-ben már 271-et, így 1985 óta már összesen 2845 magyar személyről tudják, hogy HIV pozitív. Az AIDS okozta haláleseteket figyelve még riasztóbb a kép: 2013-ban 7, tavaly viszont már 15 ember halt meg Magyarországon AIDS-ben! Az Országos Epidemiológiai Központ jelentése szerint Budapest és Pest megye után a legtöbb fertőzés Bács-Kiskun, Fejér és Veszprém megyében fordult elő.